Kouzlo karpatských tradicAktivity mikroprojektu Kouzlo karpatských tradic jsou spolufinancovány Evropskou unií, z prostředků Fondu mikroprojektů spravovaného Regionem Bílé Karpaty.

Název projektu: Kouzlo karpatských tradic

Cíl: Hlavním cílem projektu je přispět k důkladnějšímu a široké veřejnosti přijatelnému a srozumitelnému poznání lokálních a regionálních kulturních specifik moravsko-slovenského pomezí tak, jak byly v uplynulých desetiletícvh dokumentovány vlastivědnými a národopisnými pracovníky na obou stranách státní hranice. Etnokulturní tradice zvoleného regionu by měly být v zájmu efektivního dopadu na různé věkové i sociální skupiny obyvatelstva zpřístupněny různými formami a jen tak se mohou stát jedinečným nástrojem pro vytváření a posilování vazeb mezi jedincem / kolektivem a lokalitou / regionem i lokálním / regionálním / národním kulturním dědictvím. Hlavní cíle spočívající v účinné popularizaci kulturního dědictví moravsko-slovenského pomezí mezi různé příjmové skupiny jspou zformulovány na základě poznání, že jen dostatečná znalost materiálu může sekundárně přispět k probuzení zájmu a iniciování aktivní účasti osob na procesech uchování, ochrany, edukace a prezentace jednotlivých druhů nehmotného i hmotného kulturního dědictví.

 

Mezi specifické cíle projektu se řadí:

1. Posílit znalosti o etnokulturních tradicích vlastního regionu i sousedního teritoria na území druhého státu.
2. Zlepšit přístup zájemcům o informace z oblasti zvykosloví na území Moravy a Slovenska a poskytnout jim různé fromáty informačních médií a pro různé aktivity využitelné materiály.
3. Zapojit zájemce, členy občanských sdružení, účastníky různých volnočasových aktivit do vybraných aktivit vycházejících svým obsahem z zvykoslovncýh událostí moravsko-slovenského pomezí.
4. Zvýšit atraktivitu regionu a jeho nabídku kulturních aktivit nadregionálního významu s výrazným česko-slovenským prvkem.


Aktivity:

1. Vydání publikace Zvyky a obyčeje
2. Omalovánky Zvyky a obyčeje
3. Betlém
4. Rozsvěcení vánočního stromu
5. Živý betlém
6. Workshop výroby zvykoslovných předmětů 


Doba realizace: srpen 2011 – květen 2012
Výše rozpočtu: celkové náklady projektu 19.881,93 EUR


Zdroje financování: Dotace z Evropské unie – Evropského fondu pro regionální rozvoj


Dotační titul: Program Přeshraniční spolupráce Slovenská republika – Česká republika 2007-2013, Fond mikroprojektů spravovaný Regionem Bílé Karpaty

Více informací u spoluautora projektu:
Mgr. Tomáš Gross
Tel.: 571 661 137
Email: gross.os (zavinac) roznov.cz
Masarykovo náměstí 128
Rožnov pod Radhoštěm
Kancelář č. 228

Vytvořeno 20.3.2014 22:01:04 - aktualizováno 21.3.2014 21:38:56 | přečteno 3x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load