Lávka přes řeku Bečvu, Rožnov p. R.

Logo Státní fond dopravní infrastruktury

 

Předmětem akce je vybudování lávky a chodníku pro chodce přes řeku Bečvu na silnici č. III/4867 v křižovatce se silnicí č. I/35, ve směru Rožnov p. R.-Vigantice - Hutisko-Solanec, v těsné blízkosti mostu ev.č. 4867-1. Součástí akce je i úprava veřejného osvětlení v místě akce.


Cíl: Hlavními cíli akce je zvýšení bezpečnosti a plynulosti dopravy, snížení nehodovosti, zpřístupnění dopravy osobám s omezenou schopností pohybu a orientace v Rožnově pod Radhoštěm, podél komunikace III. třídy č. III/4867 ve směru Rožnov p. R. - Vigantice - Hutisko-Solanec, a to v úseku v těsné blízkosti mostu přes řeku Bečvu ev.č. 4867-1.

Dalším cílem je také zajištění naplnění doporučení dokumentu "Generel bezbariérových tras na území města Rožnov pod Radhoštěm", což je základní koncepční dopravně – inženýrský dokument v oblasti rozvoje dopravních sítí a udržitelného rozvoje dopravy v intravilánu města Rožnova p. R. Akce je součástí ucelené pěší trasy B zmíněného generelu. Jedním cílů je i koordinace záměru s projektem Ředitelství silnic Zlínského kraje, které řeší úpravu mostu ev. č. 4867-1 a silnice III/4867.


Doba realizace: jaro - léto 2014


Výše rozpočtu: celkové náklady projektu 9 114 446 Kč


Zdroje financování: Dotace ze Státního fondu dopravní infrastruktury ve výši 7 166 000 Kč a spolufinancování z rozpočtu města Rožnov p. R. 1 948 446 Kč


Dotační titul: Státní fond dopravní infrastruktury

Výstupy projektu:

  • Lávka přes řeku Bečvu
  • Chodník
  • Veřejné osvětlení
  • Úprava sjezdu na Tyršovo nábřeží


Kontakt na projektového manažera:

Ing. Iveta Holá
Tel.: 571 661 109
Email: hola.or@roznov.cz
Masarykovo náměstí 128
Rožnov pod Radhoštěm
Kancelář č. 214
Vytvořeno 15.9.2014 13:11:43 - aktualizováno 10.2.2015 13:16:37 | přečteno 3x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load