Modernizace a napojení vyrozumívacích a varovacích systémů – město Rožnov pod Radhoštěm

Hlavní cíl: Posílení varovného a informačního systému (dále VIS) ORP Rožnov pod Radhoštěm tak, aby byla ještě více zvýšena jeho účinnost, především v případě zajištění informovanosti obyvatel při mimořádných a krizových situací ve městě.

Výstupy projektu:

  • zkapacitnění, zajištění a příprava začlenění VIS do komunikačních struktur Zlínského kraje (vybudováním přípojných bodů a modernizací serveru)
  • zajištění náhradních zdrojů napájení VIS zálohujících místní systém
  • vybavení pracovišť VIS, místního hasičského záchranného sboru a vozidla pro potřeby krizového řízení radiostanicemi rozšiřující možnosti monitoringu a sběru dat
  • modernizace záznamového systému městského kamerového systému

Doba realizace: červen – listopad 2013
Výše rozpočtu: celkové náklady projektu 1.558.783 Kč
Zdroje financování: Dotace z Evropského fondu pro regionální rozvoj ve výši 75 % a spolufinancování z rozpočtu Města Rožnov p. R.
Dotační titul: Regionální operační program regionu soudržnosti Střední Morava, prioritní osa 2 Integrovaný rozvoj a obnova regionu, podoblast podpory 2.2.6 Krizová infrastruktura

Více informací u projektového manažera projektu:
Ing. Danuše Závadová
Tel.:+420 571 661 239
Email: zavadova.or (zavinac) roznov.cz
Masarykovo náměstí 128
MěÚ Rožnov pod Radhoštěm
Kancelář č. 208

Vytvořeno 20.3.2014 22:27:45 - aktualizováno 21.3.2014 21:34:56 | přečteno 3x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load