Modernizace infrastruktury základního školství v Rožnově pod Radhoštěm

Registrační číslo projektu: CZ.06.02.67/0.0/0.0/16_063/0004203
Žadatel: Město Rožnov pod Radhoštěm

1
Projekt Modernizace infrastruktury základního školství v Rožnově pod Radhoštěm je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj a státního rozpočtu ČR.

Cíl projektu: Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury na 3 základních školách (ZŠ Pod Skalkou, ZŠ 5.května a ZŠ Videčská).

Projekt je zaměřen na zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury základního vzdělávání v Rožnov pod Radhoštěm prostřednictvím modernizace odborných učeben, zajištění jejich bezbariérovosti, vnitřní konektivity škol i připojení k internetu a úpravy venkovního prostranství.

Specifické cíle:
•  modernizace, pořízení nového vybavení a didaktických pomůcek v odborných učebnách
•  modernizace a pořízení nového vybavení v odborných kabinetech
•  provedení úprav umožňující volný pohyb osob se sníženu schopností pohybu
•  zajištění vnitřní konektivity škol a připojení k internetu
•  provedení úprav venkovního prostranství


Doba realizace: od 12. 7. 2018 do 31. 12. 2019
Výše rozpočtu: 36 094 395,13 Kč
Zdroje financování: Příspěvek Unie (85 %); národní veřejné zdroje (5 %); vlastní zdroje financování (10 %)

Název programu: Integrovaný regionální operační program
Číslo výzvy: 47. výzva z IROP – SC  2.4 Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení


Více informací u projektového manažera projektu:
Ing. Danuše Závadová
Odbor strategické rozvoje a projektů
MěÚ Rožnov pod Radhoštěm
Masarykovo náměstí 128
756 61 Rožnov pod Radhoštěm
T: 420 571 661 181
E: danuse.zavadova@roznov.cz

Vytvořeno 29.1.2019 10:51:30 - aktualizováno 29.1.2019 10:57:44 | přečteno 3x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load