Monitoring znečištění ovzduší z lokálních topenišť v Rožnově pod Radhoštěm

Norské granty.png


Monitoring znečištění ovzduší z lokálních topenišť v Rožnově pod Radhoštěm

Číslo projektu

3212400004

Žadatel

Město Rožnov pod Radhoštěm

Program financování

Životní prostředí, ekosystémy a změna klimatu financovaného z Norských fondů 2014-2021

Cíl a účel projektu

Cílem projektu je vytvoření lokální sítě imisního monitoringu pomocí senzorických jednotek měřící míru znečištění prachovými částicemi v jednotlivých částech města Rožnova p. R. Z naměřených hodnot bude zjištěno, jak moc se v daných částech města vytápí tuhými paliv, budeme moci srovnávat data v prostoru a čase a následně cíleně realizovat osvětové aktivity a plánovat případná další opatření ke snižování znečištění z lokálních topenišť. V rámci projektu proběhne informační a osvětová kampaň.

Celkové způsobilé výdaje

1 092 132 Kč

Financování

90 % dotace (dotace SFŽP 147 437,82 Kč, Grant z FM Norska 835 480,98 KČ), 10 % vlastní zdroje města (109 213,2 Kč)

Doba realizace

Červen 2023 – duben 2024

Aktivity projektu

Vytvoření senzorického systému měření kvality ovzduší

  • Počáteční souměření senzorických jednotek
  • Instalace jednotek v terénu na 10 lokalitách
  • Ostré měření prachových částí v ovzduší
  • Vyhodnocení naměřených dat

Informační a osvětová kampaň

  • Propagace projektu
  • Projekce naměřených dat na webovou podstránku
  • Plakátová informační kampaň
  • Měření vlhkosti dřeva a tepelných úniků
  • Dotazníkový průzkum
  • Harmonogram informačních a osvětových aktivit

 

Více informací u manažera projektu

Ing. Lucie Černá

Tel.: 571 661 109

Email: lucie.cerna@roznov.cz


Vytvořeno 9.8.2023 12:41:55 | přečteno 7901x | petra.graclikova

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load