Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež v Rožnově pod Radhoštěm

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež v Rožnově pod Radhoštěm

Registrační číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/0011772
Žadatel: Město Rožnov pod Radhoštěm

1


Na projekt je poskytována finanční podpora z eu

Projekt Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež v Rožnově pod Radhoštěm je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

Předmět projektu: Vznik nové sociální služby: (rekonstrukcí budovy na ul. Zemědělská čp. 592 v

Rožnově p/R – bývalý T-Klub kulturní agentura) nízkoprahové zařízení pro děti a mládež ve věku 10 - 26 let v Rožnově pod Radhoštěm a celém ORP Rožnov pod Radhoštěm. Nízkoprahové zařízení bude sloužit ambulantně i terénně. Toto zařízení provozuje Charita Valašské Meziříčí.

Cíl projektu:  Z lepšit kvalitu života dětí v Rožnově pod Radhoštěm a Sdružení Mikroregionu Rožnovsko ve věku 10 - 26 let předcházením, snížením sociálních a zdravotních rizik souvisejících s jejich způsobem života, umožnit jim lépe se orientovat v jejich sociálním prostředí a vytvářet podmínky, aby v případě zájmu mohli řešit svoji nepříznivou sociální situaci.

Realizace projektu má za cíl řešit následující problémy:

•  snížit riziko sociálního vyloučení ze společnosti u cílové skupiny děti a mládeže 10 – 26 let;

•  absence nabízených volnočasových aktivit pro děti a mládež sociálně slabým,

•  snížit kriminalitu této cílové skupiny,

•  snížit riziko zdravotní újmy, které souvisí s rizikovým způsobem života sociálně vyloučených dětí a mládeže,

•  snížit intoxikace způsobených alkoholem u této cílové skupiny,

•  snížit patologické hráčství, gamblingu, závislosti na drogách,

•  zvýšit motivaci pokračovat ve vzdělávání, zlepšení prospěchu,

•  zvýšit uplatnitelnosti na trhu práce,

•  prevence sociálně patologických jevů,

•  zvýšení podporování fungování rodiny ve všech oblastech jejího života,

•  poskytnout poradenství v oblasti práva a sociálních věcí.

Doba realizace : květen 2019 až říjen 2019
Výše rozpočtu:  4 240 941,60 Kč (zahrnuje i nezpůsobilé výdaje)

Výše dotace: 2 949 281,65 Kč
Zdroje financování způsobilých výdajů. Na projekt je poskytována finanční podpora z EU :  Příspěvek Unie (95 %), vlastní zdroje financování (5 %)

Název programu:  Integrovaný regionální operační program
Číslo výzvy:  5. výzva MAS Rožnovsko, z.s. - IROP – Sociální služby

Odkaz na nově otevřené Nízkoprahové zařízení TRIUMF klub, včetně otevírací doby: http://www.valmez.charita.cz/sluzba/nizkoprahove-zarizeni-pro-deti-a-mladez-triumf-klub

Více informací u projektového manažera projektu:
Ing. Danuše Závadová
Odbor strategické rozvoje a projektů
MěÚ Rožnov pod Radhoštěm
Masarykovo náměstí 128
756 61 Rožnov pod Radhoštěm
T: 420 571 661 171
E:  danuse.zavadova@roznov.cz

Vytvořeno 23.6.2020 8:17:29 - aktualizováno 12.8.2020 16:19:07 | přečteno 2x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load