Noclehárna a denní centrum pro lidi bez domova v Rožnově pod Radhoštěm

1

Noclehárna a denní centrum pro lidi bez domova v Rožnově pod Radhoštěm

(CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_040/0002339)  

Předmětem projektu je rekonstrukce podkrovního prostoru nad objektem Městské policie za účelem zřízení noclehárny a denního nízkoprahového centra pro lidi bez domova v Rožnově pod Radhoštěm. Záměrem projektu je nabídnou pomoc a vybudovat pro tuto cílovou skupinu bezpečné zázemí pro zabezpečení základních životních potřeb – noclehu, hygieny, poskytnutí jednoduchého jídla a možnost využití odborného sociálního poradenství s cílem předcházet sociálnímu vyloučení.

Cíl: Hlavním cílem realizace projektu je zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucích k sociální inkluzi, konkrétně dobudování infrastruktury pro poskytování sociálních služeb na území ORP Rožnov pod Radhoštěm. Rozvoj sociálních služeb bude posílen prostřednictvím poskytování služeb ambulantního charakteru, které odpovídají současným principům sociálního začleňování. Podpořena bude primární prevence před rizikovým chováním cílové skupiny.

Doba realizace: listopad 2016 / březen 2017

Výše rozpočtu: celkové náklady projektu 1,04 mil. Kč

Zdroje financování: Projekt Noclehárna a denní centrum pro lidi bez domova v Rožnově pod Radhoštěm je spolufinancován Evropskou unií.

Dotační titul: Integrovaný regionální operační program, Prioritní osa 2: Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů, Specifický cíl: 2.1: zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi.

Výstupy projektu:

  • Zřízení dvou nových sociálních služeb na území ORP Rožnov pod Radhoštěm

Více informací u projektového manažera projektu:
Ing. Martina Halamíčková

Tel.: 571 661 109
Email: martina.halamickova@roznov.cz
Masarykovo náměstí 128
Rožnov pod Radhoštěm
Kancelář č. 211

Vytvořeno 22.9.2017 14:05:40 - aktualizováno 25.9.2017 7:56:10 | přečteno 3x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load