Obec přátelská rodině 2020

Obec přátelská rodině 2020


1111

Město Rožnov pod Radhoštěm se stalo vítězem celorepublikové soutěže Obec přátelská rodině 2020. V kategorií obcí s počtem obyvatel od 10 do 50 tisíc obsadilo 1. místo a získalo tak dotaci ve výši 1,5 milionu korun. Danou finanční částku investuje radnice do rodinných aktivit a rozvoje služeb v oblasti rodinné politiky.

Název soutěže: Dotační žádost o poskytnutí neinvestiční dotace MPSV ze státního rozpočtu na realizaci aktivit pro rodiny na místní úrovni pro rok 2020 pro I. dotační oblast v soutěži „Obec přátelská rodině“ v soutěži „Obec přátelská rodině a seniorům 2020“.

Žadatelem je město Rožnov pod Radhoštěm.

Cílem soutěže je podpora realizace opatření a aktivit zaměřených na rodiny a na vytvoření prostředí přátelského pro život rodin ve městě.

Realizovaná opatření:

Podpora komunikace a informovanosti rodin

a) Informovanost rodin

b) Zapojení rodin do rozvoje města

c) Propagace pěstounské péče

Podpora vytváření vhodných podmínek pro fungování a stabilitu rodin

a) Přizpůsobení stávající infrastruktury potřebám rodin

b) Rozvoj infrastruktury ve městě pro potřeby rodin

c) Podpora rodinných vazeb, včetně mezigeneračních

d) Startovací byty pro mladé

e) Osvěta o významu důležitosti rodin

Sladění pracovního a rodinného života

a)  Podpora harmonizace pracovního a rodinného života

b) Podpora dobrovolnické činnosti

c) Osvěta, vzdělávání

Zajištění zvýšení bezpečnosti

a) Prevence, osvěta

b) Opatření pro zvýšení bezpečnosti ve městě

c) Bezpečnost škol a bezpečná cesta do škol

Podpora služeb pro rodiny

a)  Podpora aktivit a služeb pro rodinu

b)  Podpora neziskových organizací

c)  Zvýhodnění služeb pro rodiny

Doba realizace: 01/2020 – 12/2020

Výše rozpočtu: 1 500 000 Kč

Zdroj financování: Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky (100 %)

Více informací u referenta odboru strategického rozvoje a projektů.

Ing. Iveta Dorotíková
Odbor strategického rozvoje a projektů
MěÚ Rožnov pod Radhoštěm
Masarykovo náměstí 128
756 61 Rožnov pod Radhoštěm
E: iveta.dorotikova@roznov.cz
M: 731 630 315

Vytvořeno 29.6.2020 13:56:46 - aktualizováno 30.6.2020 7:53:32 | přečteno 3x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load