Obec přátelská seniorům 2018

Obec přátelská seniorům 2018

Město Rožnov pod Radhoštěm se stalo vítězem celorepublikové soutěže Obec přátelská seniorům 2018. V kategorií obcí s počtem obyvatel od 10 do 50 tisíc obsadilo 1. místo a získalo tak dotaci ve výši 1,5 milionu korun. Danou finanční částku investovala radnice do aktivit pro seniory z Rožnova pod Radhoštěm.

Název soutěže: Dotační žádost o poskytnutí neinvestiční dotace MPSV ze státního rozpočtu na realizaci aktivit pro seniory na místní úrovni pro rok 2018 pro II. dotační oblast v soutěži „Obec přátelská seniorům“ v soutěži „Obec přátelská rodině a seniorům 2018“.

Žadatelem je město Rožnov pod Radhoštěm.

Cílem soutěže je podpora realizace opatření a aktivit zaměřených na seniory a na vytvoření prostředí přátelského pro seniory.

Realizovaná opatření:
1. Mezigenerační soudržnost – společné aktivity dětí a seniorů (pečení perníčků, společné čtení, vystoupení, IT dovednosti)
2. Prevence, osvěta sociálního vyloučení a ochrana seniorů – nákup telefonů s tlačítkem SOS, provoz senior taxi, zavedení slevové kartičky pro seniory, sociální jarmark, den seniorů, senior point
3. Aktivní život seniorů – olympiáda seniorů, trénování paměti, podpora senior centra a jeho vybavení
4. Senioři součástí komunity – seniorům byla poskytnuta příležitost zapojit se do dění komunity a toto dění ovlivnit. Ocenění nejlepších námětů a poté jejich samotná realizace
5. Senioři studnice zkušeností – kulatý stůl zaměstnávání lidí pre/seniorského věku – diskuze aktéru trhu práce na téma zaměstnávání osob 60+

Doba realizace: 09/2018–12/2018

Výše rozpočtu: 1 500 000 Kč

Zdroj financování: Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky (100 %)


Více informací u koordinátora aktivního života seniorů
Ing. Iveta Dorotíková
Odbor strategického rozvoje a projektů
MěÚ Rožnov pod Radhoštěm
Masarykovo náměstí 128
756 61 Rožnov pod Radhoštěm
E: iveta.dorotikova@roznov.cz
M: 731 630 315


Vytvořeno 12.6.2019 14:54:26 - aktualizováno 12.6.2019 14:55:38 | přečteno 3x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load