Obnova centrální lipové aleje v Městském parku v Rožnově p.R.

Cíl: Prvořadým cílem projektu je obnova centrální lipové aleje památkově chráněného parku, její historické kompozice a druhové skladby. Alej lemuje hlavní komunikaci, procházející celým parkem, od jeho začátku na ulici Nádražní až na konec parku u mostu přes řeku Bečvu, na křižovatku u hotelu Eroplan. Je tvořena lipami ,(Tilia cordata, Tilia platyphylla, Tilia europaea) a v současné době již není souvislá. Vyskytují se v ní stromy různého stáří. Nejstarší jedinci dosahují stáří 90 – 120 let, nejmladší nově vysázené sazenice 10-15 let. Jednotlivé stromy vykazují různý stupeň poškození. Projekt podporuje obnovu přírodě blízké zeleně v sídelním prostředí.

Doba realizace: červen 2009 až červen 2010

Výše rozpočtu: celkové náklady projektu 1 474 073 Kč z toho uznatelné náklady 1 474 073,- Kč
Zdroje financování:
Dotace z Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF) 85 % uznatelných nákladů1 252 962 Kč
Ze Státního fondu životního prostředí (SFŽP) 5% uznatelných nákladů 73 704,- Kč
Spolufinancování z obecního rozpočtu 147 407,- Kč.


Dotační titul: Operační program Životní prostředí - 6. výzva, prioritní osa 6 – Zlepšování stavu přírody a krajiny


Výsledky projektu:

Celkový počet vysazených dřevin (ks) 29
Celkový počet ošetřených dřevin (ks) 83
Celková plocha regenerované zeleně (ha)  15,4
Celková délka regenerovaného stromořadí (m) 1160

Další informace: http://www.opzp.cz/sekce/181/prijate-a-schvalene-zadosti/


Více informací u projektového manažera projektu:
Ing. Jana Konečná
Tel.: 517 661 242
Email: konecna.opr(zavinac)roznov.cz
Masarykovo náměstí 128
Kancelář č. 214

Vytvořeno 20.3.2014 20:21:53 - aktualizováno 21.3.2014 15:25:30 | přečteno 3x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load