Obnova místních komunikací v Rožnově pod Radhoštěm

MMR


Projekt Obnova místních komunikací byl realizován za přispění prostředků státního rozpočtu ČR z programu Ministerstva pro místní rozvoj.

Identifikační číslo projektu: 117D8230A3287
Žadatel: Město Rožnov pod Radhoštěm

Předmět projektu: Obnova povrchu 7 místních komunikací v intravilánu města v celkové ploše 10 365,20 m2. V rámci stavebních úprav byla provedena výšková úprava stávajících šachet, uličních vpustí a vodovodních šoupat.

Cíl projektu: Oprava poškozeného povrchu 7 místních komunikací včetně uvedení komunikací do adekvátního provozuschopného stavu pro zajištění dopravní obslužnosti, dostupnosti a bezpečnosti přepravy.

Doba realizace: duben 2021 až červen 2021
Výše rozpočtu: 6 905 538, 97 Kč

Výše dotace: 3 212 034, 00 Kč

Název programu: Podpora obnovy místních komunikací
Číslo programu: 117D8210

Více informací u projektového manažera projektu:
Bc. Tereza Mičolová
Odbor strategické rozvoje a projektů
T: 420 571 661 171
E: tereza.micolova@roznov.cz

Vytvořeno 22.10.2021 14:17:12 - aktualizováno 22.10.2021 14:24:12 | přečteno 3x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load