Obnova obecního majetku v Rožnově pod Radhoštěm poškozeného povodňovou aktivitou v roce 2019 - Koryto potoka, lokalita v Mokrém

Identifikační číslo projektu: 117D919001930
Žadatel: Město Rožnov pod Radhoštěm

8

Projekt Obnova obecního majetku v Rožnově pod Radhoštěm poškozeného povodňovou aktivitou v roce 2019 - Koryto potoka, lokalita v Mokrém byl realizován za přispění prostředků státního rozpočtu ČR z programu Ministerstva pro místní rozvoj.

Předmět projektu: Oprava koryta potoka v lokalitě V Mokrém, které bylo poškozeno vlivem bleskové povodně v květnu 2019. Příval vody způsobil škody na břehovém zpevnění potoka a opěrné zdi koryta vodního toku. Dále bylo podemleté zdivo pod mostkem na obou stranách potoka a došlo také k podemletí a odplavení kameniva zpevňující břeh potoka.

Cíl projektu: Oprava poškozeného koryta potoka a jeho uvedení do původního stavu před živelnou pohromou.

Doba realizace: červen 2019 až červenec 2019
Výše rozpočtu: 574 502, 00 Kč

Výše dotace: 110 276,00 Kč

Název programu:Obnova obecního a krajského majetku po živelních pohromách v roce 2019
Číslo výzvy: 2/2019/117D919

Více informací u projektového manažera projektu:
Bc. Tereza Mičolová
Odbor strategické rozvoje a projektů
T: 420 571 661 171
E: tereza.micolova@roznov.cz
Vytvořeno 11.5.2021 9:53:53 - aktualizováno 11.5.2021 10:07:37 | přečteno 2x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load