Obnova zeleně hřbitova Na Láni - II. etapa

Cíl: Cílem projektu je postupnými pěstebními zásahy dosáhnout ozdravění a zvýšení počtu stromů a keřů v městské zeleni, zvýšení plochy revitalizovaného a regenerovaného území v urbanizované krajině, zlepšení kvality života člověka. V rámci realizace akce bude v části hřbitova, kde se dosud nepohřbívá , provedeno ošetření, kácení a výsadby dřevin (nová buková alej podél oplocení hřbitova), založení květinového záhonu.

Doba realizace: červen 2010 až říjen 2011
Výše rozpočtu: celkové náklady projektu 886 489 Kč z toho uznatelné náklady 820 981 ,- Kč


Zdroje financování: Dotace z Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF) 85 % uznatelných nákladů 697 834 Kč, ze Státního fondu životního prostředí (SFŽP) 5% uznatelných nákladů 41 049,- Kč, Spolufinancování z obecního rozpočtu 82 098,- Kč což je 10% a neuznatelné náklady ve výši 65 508 Kč. Celková spoluúčast města na financování projektu činí 147 606 Kč.


Dotační titul: Operační program Životní prostředí - 14. výzva, prioritní osa 6 – Zlepšování stavu přírody a krajiny

Další informace:http://www.opzp.cz/sekce/181/prijate-a-schvalene-zadosti/


Více informací u projektového manažera projektu:
Ing. Jana Konečná
Tel.: 571 661 242
Email: konecna.opr (zavinac) roznov.cz
Masarykovo náměstí 128
Kancelář č. 214
Vytvořeno 20.3.2014 20:48:42 - aktualizováno 21.3.2014 21:48:50 | přečteno 3x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load