Obnova zeleně hřbitova “Na Láni“


Cíl: Ozdravění a zvýšení počtu stromů a keřů městské zeleně, zvětšení plochy regenerovaného území ve městě, zlepšení pietnosti místa.

Záměrem projektu je v první fázi provést pokácení sypavkou napadených borovic, ošetření ostatních dřevin a doplnění stromového patra listnatými stromy tak, aby byla zachována hradba zeleně okolo celého hřbitova. V místech kde vzniklo vyvětvení, bude po té doplněno keřové patro. Druhou fází bude obnova rozptylové loučky, kde došlo k znehodnocení travnaté plochy z důvodu zastínění. Třetí fází je obnova hlavní vstupní aleje, která by měla být nově vytvořena ze sloupovitých habrů. Realizací projektu dojde k odstranění havarijních, přestárlých a neperspektivních dřevin a k jejich bezprostřednímu nahrazení novou výsadbou.

Doba realizace: květen 2008 až prosinec 2009
Výše rozpočtu: celkové náklady projektu 1 114 697 Kč z toho uznatelné náklady 1 084 605 Kč
Zdroje financování:
Dotace z Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF) 85 % uznatelných nákladů 921 915 Kč
z Státního fondu životního prostředí (SFŽP) 5% uznatelných nákladů
54 230 Kč Spolufinancování z obecního rozpočtu 138 520 Kč.
Dotační titul: Operační program Životní prostředí - 2. Výzva, prioritní osa 6 – Zlepšování stavu přírody a krajiny

Výsledky projektu:
Celkový počet vysazených dřevin (ks) 3273
Celkový počet ošetřených dřevin (ks) 110
Celková plocha regenerované zeleně (ha) 0,333
Celková délka regenerovaného stromořadí (m) 40

Další informace:
http://www.opzp.cz/sekce/181/prijate-a-schvalene-zadosti/
Nákres osazovacího plánu - dokument .jpg


Více informací u projektového manažera projektu:
Ing. Jana Konečná
Tel.: 571 661 242
Email: konecna.opr(zavinac)roznov.cz
Masarykovo náměstí 128
Kancelář č. 214
Vytvořeno 20.3.2014 19:09:37 - aktualizováno 21.3.2014 15:14:07 | přečteno 3x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load