Obnova zeleně kolem prvků drobné lidové architektury v Rožnově pod Radhoštěm
Cíl: Cílem projektu je odstranění havarijních, přestárlých a neperspektivních dřevin a jejich bezprostřední nahrazení novou výsadbou v okolí křížků, kapliček a zvoniček na území města. Projekt bude realizován v 16 lokalitách, 12 z nich se nachází v katastrálním území Rožnov p. R.,  2 v k.ú. Tylovice a 2 v k.ú. Hážovice


Doba realizace: leden 2011 až říjen 2011
Výše rozpočtu: celkové náklady projektu 414 458 Kč z toho způsobilé výdaje činí 405 625 ,- Kč


Zdroje financování: Dotace z Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF) 85 % způsobilých výdajů 344 781Kč, ze Státního fondu životního prostředí (SFŽP) 5% způsobilých výdajů 20 281,- Kč, Spolufinancování z obecního rozpočtu 40 563,- Kč což je 10% způsobilých výdajů a nezpůsobilé výdaje ve výši 8 833 Kč. Celková spoluúčast města na financování projektu činí 49 396 Kč.


Dotační titul: Operační program Životní prostředí - 20. výzva, prioritní osa 6 – Zlepšování stavu přírody a krajiny (ERDF), primární oblast podpory 6.3 – Obnova krajinných struktur

Další informace: http://www.opzp.cz/sekce/181/prijate-a-schvalene-zadosti/

 

Více informací u projektového manažera projektu:
Ing. Jana Konečná
Tel.: 571 661 242
Email: konecna.or (zavinac) roznov.cz
Masarykovo náměstí 128
Kancelář č. 214

Vytvořeno 20.3.2014 21:49:09 - aktualizováno 21.3.2014 21:42:58 | přečteno 2x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load