Obnova zeleně Městského parku v Rožnově pod Radhoštěm

Obnova zeleně Městského parku v Rožnově pod Radhoštěm
(CZ.05.4.27/0.0/0.0/15_015/0000170)


Projekt řeší komplexní obnovu zeleně v Městském parku v Rožnově pod Radhoštěm. Pro posílení základních funkcí zeleně a zajištění jejího dlouhodobého progresivního vývoje jsou postupně realizovány zdravotní probírky (odstranění stromů a solitérních keřů ve špatném zdravotním stavu bez dlouhodobé perspektivy funkčního setrvání v porostech), ošetření stávajících dřevin (instalace vazby, úprava na bezpečné torzo, regenerace a ozdravění skupin keřů), pěstební zásahy do bylinného patra (založení nových trávníků), dosadba stromů, dřevin a trvalek. Nezbytnou součástí projektové dokumentace je zapracování odborných posudků z ornitologického (ptactvo), chiropterického (netopýři) a entomologického průzkumu (hmyz).

Cíl: Hlavním cílem realizace projektu je zajištění rozvoje vysoce funkční zeleně v centru města za účelem zvýšení ekologické stability porostu sídelní zeleně, zajištění dlouhodobého kvalitního vývoje dřevin, zvýšení estetické a rekreační funkce parku.
 
Doba realizace: listopad 2016 / listopad 2017

Výše rozpočtu: celkové náklady projektu 4,7 mil. Kč

Zdroje financování: Projekt Obnova zeleně Městského parku v Rožnově pod Radhoštěm je spolufinancován Evropskou unií. Dotace z Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF) a dotace ze státního rozpočtu bude poskytnuta ve výši 2,7 mil. Kč.
Dotační titul: Operační program Životní prostředí

Výstupy projektu:
  • Komplexní obnova zeleně Městského parku umožní efektivní provádění údržby řešených ploch, výsadba povede k vytvoření různověkého porostů, kde budou zastoupeny všechny 3 etáže. V rámci péče o zeleň bude kontinuálně zachován určitý počet starých a doupných stromů nebo jejich torz, kde postupem času vznikají nové biotopové prvky. Nové trávníky povedou k celkovému zkvalitnění stávající zeleně a jejímu širšímu využití k rekreačním účelům. Ochrana vhodných stanovišť pro hmyz bude realizována zachováním pařezů – tzv. broukovišť. Rekonstruované plochy zeleně budou následně systematicky a odborně udržovány.

Více informací u projektového manažera projektu:
Mgr. Martina Halamíčková
Tel.: 571 661 109
Email: martina.halamickova@roznov.cz
Masarykovo náměstí 128
Rožnov pod Radhoštěm
Kancelář č. 211

111
Vytvořeno 11.10.2017 12:23:22 - aktualizováno 2.7.2018 9:35:24 | přečteno 3x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load