Odpadové centrum Rožnov pod Radhoštěm

Předmětem projektu je vybudování zcela nového sběrného dvora. Celková předpokládaná roční kapacita odpadového centra bude cca 3 965 tun odpadu a použitých výrobků, z toho cca 3 610 tun odpadu kategorie ostatní odpad a cca 240 tun odpadu kategorie nebezpečný odpad. Do kapacity je započítán také zpětný odběr vysloužilých elektrozařízení (baterie, zářivky apod.) v množství cca 115 t/rok. Odpadové centrum bude vybaveno technickými a technologickými prostředky pro zajištění bezpečného chodu centra. Záměr je umístěn na ploše poblíž západní průmyslové zóny na ulici Zuberská.


Cílem projektu je dlouhodobě zajistit splnění zákonných požadavků na odpadové hospodářství města a občanům poskytovat potřebné služby v odpadovém hospodářství. Odpady budou v odpadovém centru tříděny a krátkodobě skladovány do označených shromažďovacích prostředků a sběrných nádob. Shromážděné odpady budou přednostně odváženy k využívání a recyklaci.


Doba realizace: leden 2015 - říjen 2015


Výše rozpočtu: celkové náklady projektu 25 587 208 Kč


Zdroje financování: Dotace z Fondu soudržnosti EU (FS) 85 %, tj. 21 749 126,80 Kč a ze Státního fondu životního prostředí (SFŽP) 5% 1 279 360,40 Kč. Spolufinancování z obecního rozpočtu 2 558 720,80 Kč 10 %.


Dotační titul: Operační program Životní prostředí - 52. výzva, prioritní osa 4 – Zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování starých ekologických zátěží (FS).


Kontakt na projektového manažera:
Ing. Danuše Závadová
Tel.: 571 661 239
Email: zavadova.or@roznov.cz
Kancelář č. 214
Masarykovo nám. 128


 
Vytvořeno 13.2.2015 9:20:53 - aktualizováno 13.2.2015 13:29:12 | přečteno 3x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load