Oprava mostu ev. Rm-004-Ha v ulici Pivovarská

Identifikační číslo projektu: 117D919001914
Žadatel: Město Rožnov pod Radhoštěm

7


Projekt Oprava mostu ev. Rm-004-Ha byl realizován za přispění prostředků státního rozpočtu ČR z programu Ministerstva pro místní rozvoj.

Předmět projektu: Oprava mostu ev. Rm-004-Ha v ulici Pivovarská, který byl poškozen vlivem bleskové povodně v květnu 2019. Příval vody způsobil škody na mostní konstrukci, spodním líci mostovky, který byl poškozen až na výztuž. Dále byly podemlety podezdívky pilířů (mostních závěrů z nátokové i výtokové strany), došlo k oddělení horních konstrukčních vrstev (betonová římsa, asfalt) a bylo strženo celé kovové zábradlí po obou stranách mostu. Dále bylo poškozeno nátokové čelo mostu.

Cíl projektu: Oprava poškozeného majetku a uvedení mostu do předchozího a provozuschopného stavu včetně zajištění dopravní obslužnosti, dostupnosti a bezpečnosti pěší přepravy.

Doba realizace: říjen 2019 až listopad 2019

Výše rozpočtu: 447 844, 07 Kč

Výše dotace: 233 288,00 Kč

Název programu: Obnova obecního a krajského majetku po živelních pohromách v roce 2019
Číslo výzvy: 2/2019/117D919

Více informací u projektového manažera projektu:
Bc. Tereza Mičolová
Odbor strategické rozvoje a projektů
T: 420 571 661 171
E: tereza.micolova@roznov.cz
Vytvořeno 11.5.2021 8:56:26 - aktualizováno 11.5.2021 10:06:23 | přečteno 2x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load