Oprava mostu ev. Rm-009-Ha v ulici Tvarůžková

Identifikační číslo projektu: 117D919001915
Žadatel: Město Rožnov pod Radhoštěm

7

Projekt Oprava mostu ev. Rm-009-Ha byl realizován za přispění prostředků státního rozpočtu ČR z programu Ministerstva pro místní rozvoj.

Předmět projektu: Oprava mostu ev. Rm-009-Ha v ulici Tvarůžková, který byl poškozen vlivem bleskové povodně v květnu 2019. Příval vody způsobil nátrž v kamenné rovnatině při levém břehu potoka. Dále bylo zlomeno 1 pole kovového zábradlí a poškozena betonová římsa z nátokové strany.

Cíl projektu: Oprava poškozeného majetku a uvedení mostu do předchozího a provozuschopného stavu včetně zajištění dopravní obslužnosti, dostupnosti a bezpečnosti pěší přepravy.

Doba realizace: říjen 2019 až listopad 2019
Výše rozpočtu: 579 937,42 Kč

Výše dotace: 405 955,00 Kč

Název programu: Obnova obecního a krajského majetku po živelních pohromách v roce 2019
Číslo výzvy: 2/2019/117D919

Více informací u projektového manažera projektu:
Bc. Tereza Mičolová
Odbor strategické rozvoje a projektů
T: 420 571 661 171
E: tereza.micolova@roznov.cz
Vytvořeno 11.5.2021 9:52:10 - aktualizováno 11.5.2021 10:07:04 | přečteno 3x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load