Profesionální a strategický výkon veřejné správy v Rožnově pod Radhoštěm –"RESTRAT"


registrační číslo projektu CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_058/0007437
Žadatel: Město Rožnov pod Radhoštěm

1
Projekt Profesionální a strategický výkon veřejné správy v Rožnově pod Radhoštěm je spolufinancován ESF prostřednictvím operačního programu zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.


Projekt se zaměřuje na investice do efektivnosti veřejné správy a veřejných služeb ve městě Rožnov pod Radhoštěm za účelem zlepšení naplňování poslání organizace veřejné správy a zvýšení jejího výkonu.

V projektu budou realizovány dvě klíčové aktivity
•  KA1 Tvorba a aktualizace strategických dokumentů města
•  KA2 Profesionalizace lidských zdrojů

Cíl projektu: Hlavním cílem projektu je vytvoření nového Strategického plánu rozvoje města Rožnov pod Radhoštěm na roky 2021–2030 (SPRM 2021–2030), včetně 6 nových a 5 aktualizovaných segmentových koncepcí. Cílem SPRM 2021–2030 je vytyčení hlavních priorit pro budoucí rozvoj města. Dalším důležitým cílem projektu je poskytnout zaměstnancům Městského úřadu Rožnov pod Radhoštěm profesní a odborné vzdělávání.

Doba realizace: od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2020

Výše rozpočtu: 8 839 945,00 Kč

Zdroje financování: Příspěvek Unie (85 %); národní veřejné zdroje (10 %); vlastní zdroje financování (5 %)

Název programu: Operační program Zaměstnanost

Název výzvy: Výzva pro územní samosprávné celky (obce, kraje a sdružení a asociace ÚSC) – 03_16_058

Výstupy projektu:
  • Vytvoření nového Strategického plánu rozvoje města Rožnov pod Radhoštěm a segmentových koncepcí
  • Zajištění profesního a odborného vzdělávání zaměstnanců Městského úřadu

Více informací u projektového manažera projektu:
Ing. Lucie Pitronová
Odbor rozvoje a strategického plánování
MěÚ Rožnov pod Radhoštěm
Masarykovo náměstí 128
756 61 Rožnov pod Radhoštěm
Kancelář č. 211
M: 420 739 503 685
E: lucie.pitronova@roznov.cz

Vytvořeno 22.1.2019 13:38:53 - aktualizováno 22.1.2019 13:50:12 | přečteno 3x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load