Protipovodňová opatření pro město Rožnov pod Radhoštěm

Protipovodňová opatření pro město Rožnov pod Radhoštěm
Registrační číslo projektu: CZ:05.1.24/0.0/0.0/20_145/0012611
Žadatel: Město Rožnov pod Radhoštěm


Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu životní prostředí.
11Předmět projektu:
Rozšíření a upgrade stávajícího varovného systému (stávající bezdrátový analogový systém s 61 hlásiči bude rozšířen na počet 111 hlásičů a inovován na digitální systém) a aktualizace Digitálního povodňového plánu (zapracování prvků varovného systému do databáze POVIS). Realizací projektu dojde také k aktualizaci ohrožených objektů, hlásných profilů a srážkoměrných stanic.  

Cíle projektu:
  • Včasná informovanost obyvatelstva (v záplavovém území) o blížícím se riziku povodní na území města díky rozšíření a upgrade stávajícího varovného systému.
  • Aktualizace Digitálního povodňového plánu s vazbou na Digitální povodňový plán Zlínského kraje.

Místo projektu: Město Rožnov pod Radhoštěm

Doba realizace: jaro – léto 2023

Výše rozpočtu:  
   4 726 768,20 Kč (zahrnuje i nezpůsobilé výdaje)
Výše dotace:     3 189 310,74 Kč
Zdroje financování způsobilých výdajů: Příspěvek EU – Fond soudržnosti (70 %), vlastní zdroje financování (30 % + nezpůsobilé výdaje)
Název a číslo výzvy: 145. výzva Ministerstva životního prostředí v rámci „Operačního programu životní prostředí 2014 – 2020“, prioritní osa 1, investiční priorita 2, SC 1.4.

Více informací u projektového manažera projektu:
Ing. Danuše Závadová
Odbor strategické rozvoje a projektů
T: 420 571 661 171
E: danuse.zavadova@roznov.cz
Vytvořeno 13.10.2020 9:09:58 - aktualizováno 13.10.2020 9:24:54 | přečteno 3x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load