Rekonstrukce, modernizace a rozšíření stávající budovy KNIR

Registrační číslo projektu: CZ.06.04.04/00/22_001/0000277
Žadatel: Město Rožnov pod Radhoštěm


EU MMR Barevne RGB

Projekt „Rekonstrukce, modernizace a rozšíření stávající budovy KNIR“ je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

NA PROJEKT JE POSKYTOVÁNA FINANČNÍ PODPORA Z EU

Hlavním cílem projektu je zlepšení přístupnosti a zajištění ochrany knihovních fondů v Městské knihovně Rožnov pod Radhoštěm.

Cílem projektu je vybudování nových, moderních prostor Městské knihovny v Rožnově pod Radhoštěm, tak aby odpovídaly současným a výhledovým legislativním požadavkům na stavění, vnitřní prostředí a uživatelský komfort zaměstnanců a návštěvníků zařízení v souladu s Koncepcí rozvoje knihoven v ČR na léta 2021-2027 s výhledem do roku 2030.

Výstup projektu: Bude vytvořeno moderní centrum vzdělávání, kultury a volnočasových aktivit pro všechny věkové kategorie občanů města Rožnov pod Radhoštěm a jeho okolí s možností rozvoje vlastního potenciálu. 

Součástí modernizace městské knihovny bude také její přístavba. Tato aktivita, resp. projekt je předmětem již schválené dotace (OP ŽP – výstavba nových budov v energetickém pasivu). 

Doba realizace: jaro 2022 léto 2023

Výše rozpočtu: 44 278 266,16 Kč

Výše dotace: 30 104 731,46 Kč
Zdroje financování způsobilých výdajů: Příspěvek Unie (
85 %), vlastní zdroje financování (15 %)

Název programu: Integrovaný regionální operační program

Číslo výzvy: 1.VÝZVA IROP – KNIHOVNY – SC 4.4 (MMR)


Více informací u projektového manažera projektu:
Ing. Danuše Závadová
Odbor strategické rozvoje a projektů
T: 420 571 661 171
E: 
danuse.zavadova@roznov.cz


Vytvořeno 24.3.2023 10:58:56 | přečteno 150x | petra.graclikova

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load