Rekonstrukce ulice Palackého v Rožnově p. R.

Podstatou projektu je komplexní rekonstrukce části ulice Palackého, a to v rozsahu rekonstrukce komunikace a parkoviště, chodníku, kanalizace, vodovodu, veřejného osvětlení, sadové úpravy a výsadby zeleně, úpravy kabelů. 


Cíl: Cílem projektu je zlepšení kvality infrastruktury ve městě, zvýšení atraktivity města prostřednictvím zkvalitnění jeho infrastruktury, zvýšení bezpečnosti pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace, úspora času uživatelů při využívání komunikace, oživení a rekonstrukce veřejné zeleně ve městě.


Doba realizace: jaro/léto 2015


Výše rozpočtu: celkové náklady projektu 19,2 mil. Kč


Zdroje financování: Dotace z Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF) ve výši 11,3 mil. Kč a spolufinancování z rozpočtu města.


Dotační titul: Regionální operační program regionu soudržnosti Střední Morava, prioritní osa 2 Integrovaný rozvoj a obnova regionu, oblast podpory 2.2 Rozvoj měst.


Výstupy projektu:

  •   zrekonstruovaná část ulice Palackého


Kontakt na projektového manažera:
Ing. Iveta Holá
Tel.: 571 661 109
Email: hola.or@roznov.cz
Masarykovo náměstí 128
Rožnov pod Radhoštěm
Kancelář č. 214


Vytvořeno 10.2.2015 10:59:37 - aktualizováno 10.2.2015 14:02:10 | přečteno 3x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load