Rekonstrukce Základní školy Koryčanské PasekyStručný popis: Projekt řeší stavební úpravy a zateplení objektu ZŠ Koryčanské Paseky a rekonstrukci její školní kuchyně včetně zázemí.

Cíl: Cílem projektu je stavebními úpravami, rekonstrukcí a částečnou obměnou vnitřního zařízení zlepšit stavební stav školy tak, aby vyhovoval legislativním požadavkům, zejména zákonu č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví v platném znění, dále pak ustanovením vyhlášek č. 137/1998 Sb. o obecných technických požadavcích na výstavbu a č. 108/2001Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na prostory a provoz školských zařízení. Provedením akce se sníží energetická náročnost budovy, zlepší se provozní podmínky a kapacitní školní i komunitní využitelnost pro vzdělávací i jiné aktivity.

Doba realizace: srpen 2008 až listopad 2008

Výše rozpočtu:Celkové náklady projektu 14 635 000 Kč
z toho stavební úpravy a zateplení objektu 6 224 000 Kč
rekonstrukce kuchyně včetně zázemí 8 411 000 Kč
Zdroje financování: Příspěvek ze státního rozpočtu MF 12 000 000 Kč
spolufinancování z obecního rozpočtu 2 635 000 Kč

Dotační titul: Program 298210 – Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálního školství po 1.1.2008

Více informací u projektového managera projektu:
Ing. Jana Konečná,
tel.: 571 661 242
e-mail: konecna.opr(zavinac)roznov.cz ,
MěÚ Rožnov pod Radhoštěm, Masarykovo náměstí 128, dveře č. 214.
Vytvořeno 20.3.2014 19:49:58 - aktualizováno 21.3.2014 15:17:54 | přečteno 3x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load