Revitalizace bytového domu na ulici Kulturní 1779-1780 v Rožnově pod Radhoštěm

Identifikační číslo projektu: CZ.06.2.11/0.0/0.0/17_097/0010524
Žadatel : Město Rožnov pod Radhoštěm

1


Projekt Revitalizace bytového domu na ulici Kulturní 1779,1780 v Rožnově pod Radhoštěm je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj a státního rozpočtu ČR.


Předmět projektu: Revitalizace nájemního bytového domu (dva vchody) na ulici Kulturní 1779-1780 v Rožnově pod Radhoštěm, cihlový dům (5 nadzemních podlaží, suterén, 20+20 bytových jednotek).

 Cíl projektu: Zlepšení technického stavu bytového domu, provedení kompletního zateplovacího systému domu – fasády, zateplení suterénu, zasklení balkónů, výměna vstupních dveří, výměna prosklených konstrukcí.

Specifické cíle projektu:

  • snížení energ. náročnosti na dodávku tepelné energie do domu, snížení nákladů na vytápění
  • zlepšení technického stavu domu souvisejícího se zateplením fasády
  • snížení emisí souvisejících s dodávkami tepla
  • zlepšení akumulačních vlastností budovy
  • zlepšení hydroizolačních vlastností domu - fasády
  • zlepšení tepelné pohody v bytech a komfortu bydlení
  • zlepšení funkce balkónů, zasklení bezrámovou konstrukcí, nové zábradlí, zvýšení komfortu a užívání, zlepšení využití balkónů, zlepšení tepelné pohody navazujících pokojů, zvýšení bezpečnosti
  • zastřešení balkónů v nejvyšším podlaží
  • zateplení suterénu, zlepšení tepelné pohody přízemních bytů
  • zlepšení vizuálního stavu domu a vstupů

Doba realizace: září 2020 až  prosinec 2020

Výše rozpočtu, celkové náklady stavby:   5 667 347,55,- Kč

Zdroje financování způsobilých výdajů: Příspěvek Unie (30 %), národní veřejné zdroje (1,5%), vlastní zdroje financování (68,5%)

Název programu: Integrovaný regionální operační program
Číslo výzvy: 78. výzva IROP - Energetické úspory v bytových domech III – SC 2.5.

Více informací u projektového manažera projektu:
Radek Schmied
Odbor správy majetku
T: 420 571 661 281
E: schmied.osm@roznov.cz

Vytvořeno 14.1.2021 9:42:09 - aktualizováno 14.1.2021 9:50:09 | přečteno 4x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load