Revitalizace sídelní zeleně v Rožnově pod Radhoštěm, oblast 1. máj

1


Projekt „Revitalizace sídelní zeleně v Rožnově pod Radhoštěm, oblast 1.máj“ je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Předmět projektu: Projekt spočívá v zakládání a regeneraci zeleně v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm. V rámci realizace dojde k odstranění, ošetření a výsadbě dřevin, včetně následné péče a založení trávníků v zastavěném území města.

 

Doba realizace: říjen 2021 až prosinec 2023

Výše způsobilých výdajů: 3 150 676,05 Kč

Výše dotace: 2 678 974,64 Kč (85 %)


Název programu: 11531 - Operační program životní prostředí 2014-2020

Identifikační číslo projektu: 115D315040499

Žadatel: Město Rožnov pod Radhoštěm

 

Více informací u projektového manažera projektu:
Bc. Tereza Mičolová
Odbor strategické rozvoje a projektů
MěÚ Rožnov pod Radhoštěm
Masarykovo náměstí 128
756 61 Rožnov pod Radhoštěm
T: 420 571 661 171
E: 
tereza.micolova@roznov.cz


Vytvořeno 25.4.2023 9:19:04 | přečteno 216x | petra.graclikova

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load