Revitalizácia náučného chodníka v Rožnove pod Radhoštěm

loga

Kód malého projektu: CZ/FMP/6c/11/122

Konečný uživatel: Město Rožnov pod Radhoštěm

Hlavní přeshraniční partner: Město Kysucké Nové Mesto

Stručná charakteristika malého projektu:

V rámci přeshraniční spolupráce při předmětném projektu se partneři zaměří na oblast zvýšení atraktivnosti kulturního a přírodního dědictví pro obyvatele a návštěvníky přeshraničního regionu. Realizací malého projektu dojde k:

  • revitalizaci naučného chodníku (15 ks info tabulí včetně nosného systému),
  • pořízení mobiliráře (6 x lehátka, 4 x podnožky),
  • pořízení multifunkčního modulárního systému (2 kostek) včetně doplňků
  • zrealizování 2 společných aktivit (1 x na území HCP a 1 x na území VP)

Realizací malého projektu (MP) se vytvoří možnosti pro aktivní trávení volného času a poznávání přírodního a kulturního dědictví partnerů s pozitivním dopadem na rozvoj přeshraničního území = rozvoj CR. Aktivitami MP bude kladen důraz na vzájemnou synergii, interakci, kooperaci mezi partnery a oběma územími. Realizace MP je plně v souladu s lokálními strategiemi (vedoucí partner = SPRM RpR do roku 2030 včetně Akčního plánu 2022 – 2025, Segmentových koncepcí RpR (zejména pro oblast CR). Tím se dosáhne pozitivní dopad na sociální rozvoj a cílové skupiny přeshraničního regionu. Naplánované aktivity přispějí k interakci na obou stranách přeshraničního území. Malý projekt má účelný, efektivní a hospodárný rozpočet. V rámci malého projektu bude dodržena i povinná publicita a propagace.

Měřitelným ukazatelem malého projektu je ukazatel = „Zhodnocené objekty kulturního a přírodního dědičství“ = 1

Doba realizace: květen 2022 / březen 2023

Celkové způsobilé výdaje: 35 229,50 €

Zdroje financování: 85 % EFRR z celkových způsobilých výdajů, 15 % spolufinancování konečného  uživatele z celkových způsobilých výdajů

Program spolupráce: INTERREG V-A Slovenská republika – Česká republika, Fond malých projektů

Více informací u vedoucího projektového managera malého projektu:
Ing. Michal Laktiš
Tel.: 571 661 239
Email: michal.laktis@roznov.cz

Vytvořeno 12.7.2022 9:19:12 - aktualizováno 12.7.2022 9:56:01 | přečteno 4x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load