Rožnov pod Radhoštěm - VDJ Písečný, Dolní Paseky - propojení vodovodů
Cíl: Zajištění dodávky kvalitní pitné vody ve dvou místních částech města výstavbou vodovodní sítě v délce 1,99 km a zkapacitněním vodovodní sítě v délce 0,27 km


Doba realizace: leden 2011 - prosinec 2012
Výše rozpočtu: celkové náklady projektu činí 13 110 144 Kč, z toho celkové způsobilé výdaje jsou 10 975 875 Kč. Způsobilé výdaje připadající na příjmy činí 1 617 844 Kč, způsobilé výdaje připadající na finanční mezeru jsou 9 358 031 Kč. Celkové nezpůsobilé výdaje činí 2 134 269 Kč.


Zdroje financování: Dotace z Fondu soudržnosti EU (FS) je dána 85 % způsobilých výdajů připadajících na finanční mezeru a činí 7 954 326 Kč, ze Státního fondu životního prostředí (SFŽP) pak 5% těchto způsobilých výdajů, což se rovná 467 902 Kč. Spolufinancování z obecního rozpočtu je tvořeno 10 % způsobilých výdajů připadajících na finanční mezeru, což činí 935 803 Kč, 2 134 269 Kč nezpůsobilých výdajů (DPH) a 1 617 844 Kč (způsobilé výdaje připadající na příjmy). Celková výše spoluúčasti města na financování projektu činí celkem 4 687 916 Kč.


Dotační titul: Operační program Životní prostředí - XIII. výzva, prioritní osa 1 Zlepšení vodohospodářské infrastruktury a snižování rizika povodní (FS) , oblast  podpory 1.2 – Zlepšení jakosti pitné vody

Další informace: http://www.opzp.cz/sekce/181/prijate-a-schvalene-zadosti/

 

Více informací u projektového manažera projektu:
Ing. Danuše Závadová
Tel.: 571 661 239
Email: zavadova.or (zavinac) roznov.cz
Masarykovo náměstí 128
Kancelář č. 214

Vytvořeno 20.3.2014 21:48:03 - aktualizováno 21.3.2014 21:43:31 | přečteno 3x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load