Rožnov získal více než 16,5 mil. korun na podporu vzdělávání žáků základních škol v regionu

Město Rožnov pod Radhoštěm získalo v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání, finanční podporu z EU na projekt „Zvyšování kvality základního vzdělávání v ORP Rožnov pod Radhoštěm“ ve výši 16,512 mil. Kč.

 

Primárním cílem projektu je podpora žáků ohrožených školním neúspěchem nebo předčasným odchodem ze systému vzdělávání. Na základě individuálně zpracovaného plánu podpory pro tyto žáky proběhnou individuální konzultace s psychologem, budou stanoveny metodické postupy vzdělávání pro tyto žáky za pomocí mentora, uskuteční se individuální vzdělávání každého žáka pedagogy jednotlivých škol, proběhnou tripartitní schůzky s rodiči a další aktivity. Do projektu bude zapojeno 330 individuálně koučovaných žáků základních škol, 230 pedagogů a 25 vedoucích pracovníků z 12 základních škol rožnovského regionu.

 

Dalším cílem projektu je zpracování návrhu Lokální strategie rozvoje základního vzdělávání ve správním území města Rožnova pod Radhoštěm. Součástí projektu je také zabezpečení vzdělávání pedagogických pracovníků zapojených základních škol zaměřené na včasnou identifikaci žáků ohrožených školním neúspěchem a na efektivní práci s nimi. Projekt bude realizován v časovém období od 1.6.2014 do 30.6.2015.

 

Význačnou výhodou projektu je, že je 100 % financován MŠMT a to včetně jeho předfinancování. Projekt tak nezatíží rozpočet města ani v jeho počáteční fázi.

 

Jsme velice rádi, že v konkurenci 205 obcí s rozšířenou působností (ORP), pro které byla výzva určena, patříme mezi 16 ORP, které podporu získaly. Ve Zlínském kraji byl projekt podpořen jen u dvou ORP. Poděkovaní patří proto celému týmu, který žádost o podporu zpracovával za velice kvalitní přípravu celého projektu.

 

Slavnostní zahájení projektu proběhlo dne 9. června 2014 v kongresovém sálu hotelu Eroplán. Zahájení se zúčastnili kromě členů projektového týmu také ředitelé a pedagogové zapojených základních škol, kteří budou vlastními realizátory celého projektu a zástupci samospráv rožnovského regionu. Účastnici slavnostního zahájení byli formou prezentací podrobně seznámeni s jednotlivými aktivitami projektu, s jeho personálním a finančním zabezpečením a s časovým harmonogramem jednotlivých akcí v průběhu realizace projektu. Součástí byla také neformální diskuse k jednotlivým aktivitám, do které se zapojila většina účastníků slavnostního zahájení.Logo OPVK
Vytvořeno 7.7.2014 13:32:28 - aktualizováno 7.7.2014 13:50:03 | přečteno 2x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load