Rozšíření separace a svozu biologických odpadů ve městě Rožnov pod Radhoštěm
Cíl: Cílem projektu je snížit množství bioodpadů odstraňovaných skládkováním. V rámci projektu bude pořízen štěpkovač a 5 kusů kontejnerů  objemu 4,0 m3. Součástí projektu je rovněž pořízení svozového vozidla - kontejnerového nosiče pro obsluhu těchto kontejnerů. Smyslem realizace záměru je zkvalitnit nakládání s odpady ve městě Rožnov pod Radhoštěm, zajistit zvýšení úrovně třídění odpadů v této oblasti a zároveň snížit produkci směsného komunálního i objemného odpadu, který je ukládán na skládky.

Doba realizace: červenec 2013 až listopad 2013

Výše rozpočtu: celkové náklady projektu 3 087 000,- Kč, veškeré náklady jsou uznatelné

Zdroje financování: Dotace z Fondu soudržnosti EU (FS) 85 % uznatelných nákladů 2 623 950,- Kč, ze Státního fondu životního prostředí (SFŽP) 5% uznatelných nákladů 154 350,- Kč, Spolufinancování z obecního rozpočtu 308 700,- Kč, což je 10% uznatelných nákladů.

Dotační titul: Operační program Životní prostředí - 40. výzva, prioritní osa 4 – Zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování starých ekologických zátěží (FS)


Další informace: http://www.opzp.cz/sekce/181/prijate-a-schvalene-zadosti/


Více informací u projektového manažera projektu:
Ing. Jana Konečná
Tel.: 571 661 242
Email: konecna.or (zavinac) roznov.cz
Masarykovo náměstí 128
Kancelář č. 214

Vytvořeno 20.3.2014 22:24:58 - aktualizováno 21.3.2014 21:36:21 | přečteno 3x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load