Silnice III/4867: Rožnov p. R., Tylovice – Hážovice - Objekt Komunikace pro pěší, 2. úsekStručný popis:
Projekt Silnice III/4867: Rožnov p. R., Tylovice – Hážovice (Úsek 2) - Objekt Komunikace pro pěší, 2. úsek  řeší výstavbu nové komunikace pro pěší v Tylovicích  v délce 163 m po levé straně komunikace a před restaurací Harcovna, podél parkoviště a autobusové zastávky ke vstupu do mateřské školy na straně pravé. Stavba komunikace pro pěší bude probíhat souběžně s rekonstrukcí silnice III/4867, jejímž  investorem je Ředitelství silnic Zlínského kraje. Investorem stavby komunikace pro pěší, včetně přeložek vyvolaných stavbou chodníku, je Město Rožnov pod Radhoštěm.
Úsekem č.2 bude zahájena 2. část výstavby, navazující na 1. část v rámci které byly v letech 2008 a 2009 vybudovány úseky č. 4, 5, 6 a 7. Úseky 4, 6 a 7 byly spolufinancovány SFDI.

Cíl: Cílem projektu je zvýšení bezpečnosti dopravy a jejího zpřístupňování osobám s pohybovým, zrakovým či sluchovým postižením v místní části Tylovice.


Doba realizace: červen 2010 až prosinec 2010
Výše rozpočtu: Celkové náklady projektu 6 599 819 Kč, z toho uznatelné náklady 3 076 817 Kč

Zdroje financování: Příspěvek z rozpočtu SFDI 2 461 454 Kč - 80% uznatelných nákladů, spolufinancování z obecního rozpočtu 615 363 Kč – 20% uznatelných nákladů a neuznatelné náklady ve výši 3 523 002 Kč, t.j. celkem  6 599 819 Kč.
Neuznatelnými náklady projektu jsou náklady na napojení místních komunikací, odstavný pruh, zpevnění ploch, splaškovou kanalizaci, přeložky veřejného osvětlení a úpravy oplocení a výsadbu zeleně.


Dotační titul: Státní fond dopravní infrastruktury – Program určený ke zvýšení bezpečnosti dopravy a jejího zpřístupňování osobám s omezenou schopností pohybu a orientace v souladu s § 2, písm. g) zákona č. 104/2000 Sb pro rok 2010.


Více informací u projektového managera projektu:
Ing. Jana Konečná,
tel.: 571 661 242 ,
e-mail: konecna.opr (zavinac) roznov.cz ,
MěÚ Rožnov pod Radhoštěm, Masarykovo náměstí 128, dveře č. 214.

Vytvořeno 20.3.2014 20:46:36 - aktualizováno 21.3.2014 15:43:27 | přečteno 3x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load