Silnice III/4867: Rožnov p. R., Tylovice – Hážovice - Objekt Komunikace pro pěší, 7. úsekStručný popis:
Projekt Silnice III/4867: Rožnov p. R., Tylovice – Hážovice, Objekt Komunikace pro pěší, 7. úsek řeší dobudování nové komunikace pro pěší v 7. úseku, který navazuje na úseky č. 6, 5 a č. 4 , jejichž výstavba proběhla v roce 2008 a je v současnosti dokončována. Stavba komunikace pro pěší bude probíhat souběžně s rekonstrukcí silnice III/4867, jejímž investorem je Ředitelství silnic Zlínského kraje. V úseku č. 7 bude provedena demolice stávajícího mostu, výstavba mostu nového, včetně výstavby navazujícího úseku silnice III/4867. Investorem stavby komunikace pro pěší,včetně přeložek vyvolaných stavbou chodníku, je Město Rožnov pod Radhoštěm.

Cíl: Cílem projektu je zvýšení bezpečnosti dopravy a jejího zpřístupňování osobám s pohybovým, zrakovým či sluchovým postižením v místní části Hážovice.


Doba realizace: prosinec 2007 až prosinec 2009
Výše rozpočtu: Celkové náklady projektu 13 793 121 Kč, z toho uznatelné náklady 6 122 237 Kč

Zdroje financování: Příspěvek z rozpočtu SFDI 4 898 000 Kč - 80% uznatelných nákladů, spolufinancování z obecního rozpočtu 1 224 237 Kč – 20% uznatelných nákladů a neuznatelné náklady ve výši 7 670 884 Kč, t.j. celkem 8 895 121 Kč.
Neuznatelnými náklady projektu jsou náklady na napojení místních komunikací, zpevnění ploch, dešťovou kanalizaci, přeložky vodovodů, plynovodů a úpravy oplocení a výsadbu zeleně.


Dotační titul:
Státní fond dopravní infrastruktury – Program určený ke zvýšení bezpečnosti dopravy a jejího zpřístupňování osobám s omezenou schopností pohybu a orientace v souladu s § 2, písm. g) zákona č. 104/2000 Sb pro rok 2009.

Více informací u projektového managera projektu:
Ing. Jana Konečná,
tel.: 571 661 242
e-mail: konecna.opr (zavinac) roznov.cz ,
MěÚ Rožnov pod Radhoštěm, Masarykovo náměstí 128, dveře č. 214.

Vytvořeno 20.3.2014 20:24:42 - aktualizováno 21.3.2014 15:26:44 | přečteno 3x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load