Snížení energetické náročnosti budov MŠ 1. máje 1153 Rožnov pod Radhoštěm


Cíl: Projekt řeší komplexní zateplení obvodového pláště dvou dvoupodlažních budov a jedné jednopodlažní budovy mateřské školy, včetně spojovací chodby, do nízkoenergetického standardu. Dále bude provedeno zateplení střech a výměna stávajících, již nevyhovujících výplní otvorů. Realizací projektu bude dosaženo snížení spotřeby energií, emisí CO2 a zlepšení tepelné pohody dětí a personálu mateřské školy.

Doba realizace: červen 2013 - říjen 2013


Výše rozpočtu: celkové náklady projektu 5 760 240 Kč z toho uznatelné náklady 4 135 053 Kč

Zdroje financování: Dotace z Fondu soudržnosti EU (FS) 85 % uznatelných nákladů 3 514 795 Kč a ze Státního fondu životního prostředí (SFŽP) 5% uznatelných nákladů 206 753 Kč. Spolufinancování z obecního rozpočtu 413 505 Kč 10 % uznatelných nákladů a 1 625 187 Kč neuznatelných nákladů (pětiletá úspora energie) což je celkem 2 038 692 Kč.

Dotační titul: Operační program Životní prostředí - XXXV. výzva, prioritní osa 3 Udržitelné využívání zdrojů energie (FS), oblast podpory 3.2 - Realizace úspor energie a využití odpadního tepla (u nepodnikatelské sféry)


Další informace: http://www.opzp.cz/sekce/181/prijate-a-schvalene-zadosti/


Více informací u projektového manažera projektu:
Ing. Jana Konečná
Tel.: 571 661 242
Email: konecna.or (zavinac) roznov.cz
Masarykovo náměstí 128
Kancelář č. 214

Vytvořeno 20.3.2014 22:23:32 - aktualizováno 10.7.2014 15:55:02 | přečteno 3x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load