Snížení energetické náročnosti budov MŠ 1. máje 1153 Rožnov pod Radhoštěm


Projekt řeší komplexní zateplení obvodového pláště budovy Mateřské školy 1. máje 1153, do nízkoenergetického standardu. V jeho rámci bude provedeno zateplení fasády budov certifikovaným kontaktním systémem, zateplení střešních konstrukcí a výměna otvorových výplní.

Cílem projektu je snížení energetické náročnosti budov mateřské školy, a tím i snížení emisí a zlepšení tepelné pohody dětí, pedagogů a pracovníků mateřské školy.

Doba realizace: červenec 2014 - říjen 2014

Výše rozpočtu: celkové náklady projektu 10 594 760 Kč, z toho uznatelné náklady 9 081 176 Kč

Zdroje financování: Dotace z Fondu soudržnosti EU (FS) 85 % uznatelných nákladů 7 719 000 Kč a ze Státního fondu životního prostředí (SFŽP) 5% uznatelných nákladů 454 059 Kč. Spolufinancování z obecního rozpočtu 908 117 Kč 10 % uznatelných nákladů a 1 513 584 Kč neuznatelných nákladů (část z toho pětiletá úspora energie) což je celkem 2 421 701 Kč.

Dotační titul: Operační program Životní prostředí - 50. výzva, prioritní osa 3 – Udržitelné využívání zdrojů energie (FS), oblast podpory – Realizace úspor energie a využití odpadního tepla (u nepodnikatelské sféry), podoblast podpory – Realizace úspor energie.

Kontakt na projektového manažera:
Ing. Danuše Závadová
Tel.: 571 661 239
Email: zavadova.or@roznov.cz
Kancelář č. 214
Masarykovo nám. 128


Vytvořeno 10.7.2014 15:59:19 - aktualizováno 10.7.2014 16:01:54 | přečteno 3x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load