Snížení energetické náročnosti budovy MŠ Horní Paseky Rožnov pod Radhoštěm

Cíl:  Snížení energetické náročnosti budovy mateřské školy a tím i emisí ze spalování tuhých paliv. Projekt řeší náhradu zdroje tepla na tuhá paliva za zdroj na biomasu. Současně projekt řeší komplexní zateplení obvodového pláště budovy mateřské školy do nízkoenergetického standardu.


Doba realizace: červen 2010  - říjen 2010
Výše rozpočtu: celkové náklady projektu 3 307 135 Kč z toho uznatelné náklady 2 863 255 Kč
Zdroje financování: Dotace z Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF) 85 % uznatelných nákladů 2 433 767 Kč a ze Státního fondu životního prostředí (SFŽP) 5% uznatelných nákladů 143 163 Kč. Spolufinancování z obecního rozpočtu 286 325 Kč 10 % uznatelných nákladů a 443 880 Kč neuznatelných nákladů.


Dotační titul: Operační program Životní prostředí - X. výzva,  v prioritní osa 3  Udržitelné využívání zdrojů energie (FS), oblast  podpory  3.2 - Realizace úspor energie a využití odpadního tepla (u nepodnikatelské sféry) současně s oblastí podpory 3.1 - Výstavba nových zařízení a rekonstrukce stávajících zařízení s cílem zvýšení využívání OZE pro výrobu tepla, elektřiny a kombinované výroby tepla a elektřiny.


Další informace: http://www.opzp.cz/sekce/181/prijate-a-schvalene-zadosti/

Více informací u projektového manažera projektu:
Ing. Jana Konečná
Tel.: 571 661 242
Email: konecna.opr (zavinac) roznov.cz
Masarykovo náměstí 128
Kancelář č. 214

Vytvořeno 20.3.2014 20:39:44 - aktualizováno 21.3.2014 15:41:10 | přečteno 3x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load