Společně k zvýšení kvality a výkonu aktérů veřejné správy


(CZ/FMP/11b/01/031)
Žadatel: Město Rožnov pod Radhoštěm
1

Hlavní přeshraniční partner: Město Považská Bystrica
Na základě analýz a potřeb žadatele a přeshraničního partnera dojde k realizaci společných vzdělávacích aktivit a setkání pracovních týmů s cílem podpořit spolupráci mezi institucemi veřejné správy. Vznikne 12 smíšených skupin po cca 15 účastnících, kteří se budou aktivně účastnit dvoudenních společných výjezdů. Hlavním cílem realizace projektu je rozvoj přeshraničního regionu tak, aby společná hranice fungovala jako kontaktní zóna a nikoliv jako bariéra. Projekt přispěje k upevnění společných přeshraničních struktur a partnerství. Dojde k vzájemné výměně zkušeností a poznatků mezi kolegy, a následné využití v praxi.

Doba realizace: listopad 2018 / říjen 2019
Výše rozpočtu: 27 208 €
Zdroje financování: Projekt „Společně k zvýšení kvality a výkonu aktérů veřejné správy“ je spolufinancován Evropským fondem regionálního rozvoje – prioritní osa 3. Rozvoj místních iniciativ ve výši 19 997,88 €.  
Program spolupráce: Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika, (Poskytnutí nenávratného finančního příspěvku z fondu malých projektů)

Více informací u projektového manažera projektu:
Mgr. Hana Ondruchová
Tel.: 739 532 970
Email: hana.ondruchova@roznov.cz
Masarykovo náměstí 128
Rožnov pod Radhoštěm
Kancelář č. 211  

 

Vytvořeno 29.5.2019 13:23:50 - aktualizováno 29.5.2019 13:28:07 | přečteno 2x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load