Společnou cestou za rozvojem cestovního ruchu


FOND MIKROPROJEKTŮ

Projekt: Společnou cestou za rozvojem cestovního ruchu

Předmětem projektu je pořízení mobilního pódia a části zvukové a světelné aparatury, které žadatel (Město Rožnov pod Radhoštěm) i partner (PX Centrum) využijí pro pořádání přeshraničních kulturních akcí ve městě Rožnov p. R. a Považská Bystrica, a to jak pro občany, tak převážně i pro návštěvníky města a regionu. V současné době nemá žadatel k dispozici dostatečné vybavení pro vytvoření kvalitního kulturního zážitku pro návštěvníky pořádaných akcí, musí se často spoléhat na třetí osoby, které potřebné aparatury zajistí. Toto značně omezuje možnosti pořádání těchto přeshraničních akcí tak, aby poskytovali návštěvníkům z řad turistů komplexní zážitek a atmosféru mezinárodní spolupráce. 


Cíl: Hlavním cílem mikroprojektu je upevnění přeshraničního partnerství mezi městem Rožnov p. R. a kulturní agenturou PX Centrum a s tím spojené zajištění rozvoje kulturně poznávacích forem cestovního ruchu na obou stranách hranice.

Přeshraniční partner: PX Centrum

Doba realizace: jaro - léto 2014


Výše rozpočtu: celkové náklady projektu 38 606 EUR


Zdroje financování: Dotace z Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF) ve výši 15 737,05 EUR a spolufinancování z rozpočtu města Rožnov p. R. 22 868,95 EUR


Dotační titul: OP Přeshraniční spolupráce SR – ČR, Fond mikroprojektů

Výstupy projektu:

  • Pořízené mobilní podium a zvuková a světelná aparatura
  • Upevnění partnerství mezi městem Rožnov p. R. a PX Centrem z Považské Bystrice
  • Kulturní akce


Kontakt na projektového manažera:

Ing. Iveta Holá
Tel.: 571 661 109
Email: hola.or@roznov.cz
Masarykovo náměstí 128
Rožnov pod Radhoštěm
Kancelář č. 214

Vytvořeno 11.9.2014 11:57:00 - aktualizováno 11.3.2015 13:48:13 | přečteno 3x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load