Spoločne k prírodným a kultúrnym objektom

ok


Spoločne k prírodným a kultúrnym objektom

 

 

Kód malého projektu SK/FMP/6c/08/006
Konečný uživatel Mesto Kysucké Nové Mesto
Hlavní přeshraniční partner Město Rožnov pod Radhoštěm


Stručná charakteristika malého projektu:

 

Malým projektem upevníme oboustrannou spolupráci partnerů projektu (realizace, kooperace, participace, interakce). Zrealizují se aktivity zaměřené na propagaci přírodních a kulturních atrakcí partnerů. Dojde k výměně zkušeností mezi zástupci veřejné správy, partnery projektu a turistickými zástupci (podpora zaměřená na společnou diskusi v oblasti turistiky a cykloturistiky, výměnou zkušeností, praxe, know-how; společnými návštěvami přírodních a kulturních objektů) s pozitivním dopadem na sociální rozvoj a cílové skupiny přeshraničního regionu. Aktivity přispějí k interakci na obou stranách hranice s dodržením povinné propagace a publicity. Projekt je plně v souladu s regionálními a lokálními rozvojovými strategiemi a koncepcemi. Rozpočet je účelný, efektivní a hospodárný. 

 

 

Prostřednictvím malého projektu se zrealizují tyto aktivity:

 

Konečný uživatel vybuduje cykloturistický přístřešek s cyklostojanem při přírodní památce „chráněná lípa“, rostoucí na severním okraji intravilánu Kysuckého Nového Města, která je více než 300 let. Nachází se vedle komunikace, kterou využívají cyklisté a turisté. Jeho součástí bude mapa s vyznačenými významnými přírodními a kulturními oblastmi/body okolí obou partnerů. Zrealizují se dvě dvoudenní společné cyklo-turistické aktivity, které budou probíhat samostatně na území obou partnerů projektu. Dojde ke společným přeshraničním setkáním, diskusím s dopadem v oblasti turistiky a cykloturistiky.

 

 

Měřitelným ukazatelem malého projektu je ukazatel:

Zhodnocené objekty kulturního a přírodního dědictví - cílová hodnota: 1

 

Doba realizace projektu:  květen 2022 / prosinec 2022

Celkové způsobilé výdaje:  25 881,08 €

Zdroje financování z celkové výše rozpočtu:  85 % EFRR,

10 % ze zdrojů SR,

5 % spoluúčast konečného uživatele

 

Program spolupráce: INTERREG V-A Slovenská republika – Česká republika, Fond malých projektů

Vytvořeno 19.5.2022 12:59:47 - aktualizováno 19.5.2022 13:01:52 | přečteno 3x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load