Technologické centrum a elektronická spisová služba ORP Rožnov pod Radhoštěm (I., II., III.)

 
Cíl: Cílem projektu je zvýšit úroveň elektronické veřejné správy na regionální a místní úrovni a snížit administrativní zatížení občanů, podnikatelů a veřejného sektoru, čehož bude dosaženo díky vybudování technologického centra, jeho propojením se spisovou službou. Tento projekt přispívá k modernizaci územní veřejné správy a ke zkvalitnění a zefektivnění služeb veřejné správy prostřednictvím využití informačních a komunikačních technologií v území, a tím podporuje komplexní informatizaci a rozvoj informačních systémů v orgánech veřejné správy.

Doba realizace: rok 2013

Výše rozpočtu: celkové náklady projektu jsou ve výši 4.147.000,- Kč

Zdroje financování: Dotace je ve výši 85%. Dotace  ze strukturálního fondu ERDF (Evropský fond pro regionální rozvoj) ve výši 85% činí 3.524.950,-Kč a spolufinancování z obecního rozpočtu ve výši 15% činí 622.050,- Kč.


Dotační titul: Integrovaný operační program, výzva číslo 06: Technologická centra a elektronické spisové služby v území, prioritní osa 6.2.:Zavádění ICT v územní veřejné správě – Cíl Konvergence.

 

Více informací u projektového manažera projektu:
Ing. Danuše Závadová
Tel.: 571 661 239
Email: zavadova.or (zavinac) roznov.cz
Masarykovo náměstí 128
Kancelář č. 214
Vytvořeno 20.3.2014 21:50:16 - aktualizováno 21.3.2014 21:42:06 | přečteno 3x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load