Transparentní a bezpečný úřad Rožnova pod Radhoštěm


Transparentní a bezpečný úřad Rožnova pod Radhoštěm
(CZ.06.3.05/0.0/0.0/16_044/0006082)


1
Projekt vychází ze Strategického rámce rozvoje veřejné správy s cílem podpořit pokročilé techniky eGovernmentu pořízením informačních a komunikačních technologií. Rozvíjí prostředí pro bezpečné sdílení a oběh dokumentů, prvky elektronického zpracování agend, zkvalitnění informovanosti občanů a zvýšení komfortu poskytování služeb prostřednictvím portálu města a elektronické úřední desky. Bude doplněna technologická infrastruktura pro uskutečnění záměru.

Cíl: Cílem projektu je zavádění principů e-vládnutí do veřejné správy, podpořit konkurenceschopnou a na inovacích založenou ekonomiku ČR. Projekt tyto cíle naplňuje především odbouráváním byrokratické zátěže pro občany i instituce, usnadněním a zrychlením úkonů prováděných v zájmu veřejnosti jako předpoklad socioekonomického rozvoje regionu, naplnění vize obousměrně funkčního eGovernmentu. Hlavním cílem podpory eGovernmentu je především schopnost MěÚ přijímat a pracovat s digitálními dokumenty a daty, podporovat všechny kroky v rámci životního cyklu elektronických dokumentů, automatizovat výkon agend a obsluhy klienta, rozvíjet podmínky pro úplné elektronické podání.

Doba realizace: prosinec 2016 / prosinec 2018

Výše rozpočtu: celkové náklady projektu 4,13 mil. Kč

Zdroje financování:  Projekt Transparentní a bezpečný úřad Rožnova pod Radhoštěm je spolufinancován Evropskou unií. Dotace z Evropského fondu pro regionální rozvoj ve výši 3,51 mil. Kč, dotace ze státního rozpočtu ve výši 206,5 tis. Kč a spolufinancování z rozpočtu města 413,1 tis. Kč.

Dotační titul: Integrovaný regionální operační program, Prioritní osa 3: Dobrá správa území a zefektivnění veřejných institucí, Specifický cíl: 3.2: Zvyšování efektivity a transparentnosti veřejné správy prostřednictvím rozvoje využití a kvality systémů IKT.

Výstupy projektu:
• Informační systém zajišťující nové funkcionality (doplnění prvků HW a SW)

Více informací u projektového manažera projektu:
Ing. Martina Halamíčková
Tel.: 571 661 109
Email: martina.halamickova@roznov.cz
Masarykovo náměstí 128
Rožnov pod Radhoštěm
Kancelář č. 211

Vytvořeno 26.3.2018 9:24:02 - aktualizováno 7.1.2019 12:24:45 | přečteno 3x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load