Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místoStručný popis:
Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál, tedy Czech POINT je projektem, který redukuje přílišnou byrokracii ve vztahu občan – veřejná správa. V minulosti musel občan navštívit několik úřadů k vyřízení jednoho problému. Czech POINT slouží jako asistované místo výkonu veřejné správy, umožňující komunikaci se státem prostřednictvím jednoho místa tak, aby „obíhala data ne občan.

Ministerstvo vnitra vyhlásilo v rámci Integrovaného operačního programu výzvu, v jejímž rámci je možno zažádat buď o podporu na vznik nového pracoviště Czech POINT (plná verze), nebo o upgrade (obnovu) již stávajícího pracoviště.

V působnosti ORP Rožnov p. R. vzniknou dvě nová pracoviště Czech POINT a to na obecních úřadech v Prostřední Bečvě a ve Viganticích, v ostatních obcích mikroregionu bude zkvalitněno technické a technologické vybavení pracovišť.

Cíl: Cílem projektu je rychlejší a spolehlivější poskytování veřejných služeb nejširší veřejnosti prostřednictvím kontaktního místa veřejné správy - místní pracoviště CzechPOINT.

Doba realizace: prosinec 2008 až červen 2009


Výše rozpočtu: Celkové náklady projektu za 9 obcí mikroregionu  667 634,00 Kč

Zdroje financování:

  Plná verze Upgrade  
Dotace ze zdrojů strukturálních fondů EU 79 837,00 58 259,00 Kč = 85 %
Obecní rozpočet 14 090,00 10 281,00 Kč = 15%
Celkem 1 pracoviště 93 927,00 68 540,00 Kč = 100%


Dotační titul:

Integrovaný operační program, Výzva 02 E-Government v obcích - Czech POINT - kontaktní místa prioritní osa 6.2 Zavádění ICT v územní veřejné správě - Cíl Konvergence, oblast podpory 6.2.1 Zavádění ICT v územní veřejné správě.

Odkazy na portály:

Portál strukturálních fondů

Více informací u projektového managera projektu:

Ing. Jana Konečná
tel.: 571 661 242
e-mail: konecna.opr(zavinac)roznov.cz ,
MěÚ Rožnov pod Radhoštěm, Masarykovo náměstí 128, dveře č. 214.

Vytvořeno 20.3.2014 20:15:56 - aktualizováno 21.3.2014 15:20:42 | přečteno 3x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load