Úprava územního plánu města Rožnova pod Radhoštěm

Cíl: Cílem projektu je zpracování úpravy územního plánu města Rožnova pod Radhoštěm včetně jeho změn dle §188 odst. 1 zákona č.183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů(stavební zákon).Úprava územního plánu bude respektovat navržené funkční využití území dle schváleného územního plánu města Rožnova pod Radhoštěm.
Úpravou dosavadního územního plánu dojde pouze ke změně vyjádření již dříve schválené koncepce podle požadavků platné právní úpravy. Nevzniká nová koncepce ani není dosavadní koncepce měněna.

Doba realizace: 16.6.2009 až 30.7.2010


Výše rozpočtu: celkové náklady projektu a zároveň celkové uznatelné náklady: 361.200,- Kč


Zdroje financování: Dotace je ve výši 100%. Dotace  ze strukturálního fondu ERDF (Evropský fond pro regionální rozvoj) ve výši 85% činí 307 020,- Kč a dotace ze státního rozpočtu ve výši 15% činí 54 180,- Kč


Dotační titul: Integrovaný operační program, výzva 6.5.3b – podpora tvorby a aktualizace územních plánů obcí s ohledem na udržitelný rozvoj území, prioritní osa: Národní podpora územního rozvoje – Cíl Konvergence, oblast  podpory:  Modernizace a rozvoj systémů tvorby územních politik.

Odkaz: www.strukturalni-fondy.cz/iop

 

Více informací u projektového manažera projektu:
Ing. Jana Konečná
Tel.: 571 661 242
Email: konecna.opr (zavinac) roznov.cz
Masarykovo náměstí 128
Kancelář č. 214

Vytvořeno 20.3.2014 21:37:35 - aktualizováno 21.3.2014 21:46:26 | přečteno 3x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load