Územní analytické podklady obce s rozšířenou působností Rožnov pod Radhoštěm


Stručný popis: Na území správního obvodu obce s rozšířenou působností Rožnov pod Radhoštěm neexistuje v současné době jednotně zpracovaná datová základna jevů a informací potřebných pro tvorbu územních plánů. Veškeré dosud probíhající aktivity v této oblasti mají lokální dosah, případně jsou jen úzce zaměřeny jen na určité skupiny jevů, např. technické mapy měst a obcí, plány rozvoje vodovodů a kanalizací apod.  ORP  Rožnov pod Radhoštěm,  stejně jako ostatní ORP v kraji přistoupily na základě „Smlouvy o partnerství“  k jednotnému modelu zpracování územně analytických podkladů,  definovanému Zlínským krajem.


Cíl: Cílem projektu je pořízení územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností Rožnov pod Radhoštěm. Základem je vytvoření digitální tématické databáze pro evidenci všech geografických podkladů rozboru udržitelného rozvoje území. Takto zpracovaná strukturovaná databáze bude základním podkladem pro jednotné zpracování územních plánů v celém správním obvodu ORP Rožnov p. R.
(obce Dolní Bečva, Horní Bečva, Hutisko – Solanec, Prostřední Bečva, Rožnov p. R., Valašská Bystřice, Vidče, Vigantice, Zubří). Celková plocha území obcí pokrytá územně analytickými podklady bude činit 239,06 km2. Cílem je zkvalitnění rozhodování veřejné správy o území, zajištění předpokladů pro udržitelný rozvoj území soustavným a komplexním řešením účelného využití a prostorového uspořádání území a vytváření předpokladů pro hospodárné využívání infrastruktury a potenciálu území. Pořízené územně analytické podklady se staly nedílnou součástí územně analytických podkladů Zlínského kraje, k jehož Portálu ÚAP je umožněn
dálkový přístup:
http://juap.kr-zlinsky.cz/


Doba realizace: červenec 2007 až leden 2009
Výše rozpočtu: Celkové náklady projektu  557 390 Kč

Zdroje financování:
Dotace ze zdrojů strukturálních fondů EU 473 781 Kč = 85 %
Dotace ze zdrojů státního rozpočtu 83 609 Kč = 15%

Dotační titul:
Integrovaný operační program, prioritní osa 5 Národní podpora územního rozvoje, oblast intervence 5.3a) – Modernizace a rozvoj systémů tvorby územních politik – projekty na zavádění územně analytických podkladů.

Více informací u projektového managera projektu:
Ing. Jana Konečná,
tel.: 571 661 242,
e-mail: konecna.opr(zavinac)roznov.cz ,
MěÚ Rožnov pod Radhoštěm, Masarykovo náměstí 128, dveře č. 214


Vytvořeno 20.3.2014 19:57:48 - aktualizováno 21.3.2014 15:18:32 | přečteno 3x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load