Územní studie lokalit "Balkán", "Na Drahách", "Pod Chlacholovem", "U Sladského potoka" v Rožnově pod Radhoštěm

1
Územní studie lokalit "Balkán", "Na Drahách", "Pod Chlacholovem", "U Sladského potoka" v Rožnově pod Radhoštěm

Registrační číslo projektu: CZ.06.3.72/0.0/0.0/15_012/0004835


Žadatel: Město Rožnov pod Radhoštěm

Předmět projektu:
Předmětem projektu je pořízení čtyř územních studií lokalit: Balkán, Na Drahách, Pod Chlacholovem a U Sladského potoka ve městě Rožnov pod Radhoštěm (ORP Rožnov pod Radhoštěm) zaměřených na veřejná prostranství. Díky těmto studiím dojde k podrobnější definici vybraných lokalit, nastavení kvalitativních požadavků na veřejná prostranství, nastavení společných pravidel pro výstavbu v území, která budou chránit veřejný zájem, kterým je zde veřejný prostor a jeho kvality.

Cíl: Hlavním cílem projektu je vymezení veřejných prostranství pro vybrané území ve městě Rožnov pod Radhoštěm označované jako: Balkán, Na Drahách, Pod Chlacholovem a U Sladského potoka.

Specifické cíle:


- definovat umístění a podobu nových veřejných prostranství

- definovat vazby nových veřejných prostranství na veřejnou infrastrukturu - zejména dopravní a technickou

- stanovit jednotlivé funkce jednotlivých veřejných prostranství

- definovat provozní a kompoziční vazby a systém zeleně včetně prověření variant návrhu veřejného prostranství

- upřesnit urbanistickou koncepci celého řešeného území ve vztahu k veřejnému prostranstvíDoba realizace: 01/2017 – 01/2018

Výše rozpočtu: celkové náklady projektu 486 130,00 Kč

Zdroje financování: Dotace ze strukturálního fondu ERDF: 431 210,50 Kč, Národní veřejné zdroje – dotace ze státního rozpočtu: 24 306,50 Kč

Název programu: Integrovaný regionální operační program

Název výzvy: 9. výzva IROP - ÚZEMNÍ STUDIE - SC 3.3

Projekt Územní studie lokalit "Balkán", "Na Drahách", "Pod Chlacholovem", "U Sladského potoka" v Rožnově pod Radhoštěm je spolufinancován Evropskou unií.


Více informací u projektového manažera projektu:
Ing. Jana Skalková
MěÚ Rožnov pod Radhoštěm
Masarykovo náměstí 128
tel.: 571 661 239,
e-mail: jana.skalkova@roznov.cz


Vytvořeno 2.10.2017 11:02:54 - aktualizováno 2.10.2017 11:07:38 | přečteno 3x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load