Venkovní učebna přírodních věd ZŠ 5. května Rožnov pod Radhoštěm

Venkovní učebna přírodních věd ZŠ 5. května Rožnov pod Radhoštěm

Registrační číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0012472
Žadatel: Město Rožnov pod Radhoštěm

  1

Projekt Venkovní učebna přírodních věd ZŠ 5. května Rožnov pod Radhoštěm je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

NA PROJEKT JE POSKYTOVÁNA FINANČNÍ PODPORA Z EU

Cíl projektu:   Zvýšení kvality vzdělávání v klíčové kompetenci - PŘÍRODNÍ VĚDY ve vazbě na budoucí uplatnění na trhu práce na Základní škole 5. května Rožnov p/R díky zefektivnění výuky, používáním moderních vyučovacích interaktivních prvků dané oblasti vzdělávání.

Předmětem projektu je:

•  vybudování nové venkovní učebny přírodních věd pro oblasti vzdělávání: Fyzika, Chemie, Přírodopis

•  provedení úpravy (k venkovní učebně a k venkovním interaktivním vyučovacím prvkům) umožňující volný pohyb osob se sníženou schopností pohybu

•  pořízení vybavení nábytku nové učebny a pořízení nových venkovních vyučovacích interaktivních prvků přírodních věd ve vazbě na klíčové kompetence IROP – Člověk a příroda

Výstupy projektu:

•  venkovní učebna přírodních věd (ze dvou stran otevřený altán) včetně mobiliáře a zelenou střechou

•  venkovní vyučovací interaktivních prvky (skleník, vyvýšené záhony, kompost, sud na vodu)

•  výsadba stromů, keřů a mechorostů

Doba realizace: červen 2021 až říjen 2021
Výše rozpočtu:  1 667 279, 75 (zahrnuje i nezpůsobilé výdaje)

Výše dotace: 1 583 915,76 Kč
Zdroje financování způsobilých výdajů:  Příspěvek Unie (95 %), vlastní zdroje financování (5 %)

Název programu:  Integrovaný regionální operační program
Číslo výzvy:  8. výzva MAS Rožnovsko, z.s. - IROP – Základní školy


Více informací u projektového manažera projektu:
Ing. Danuše Závadová
Odbor strategické rozvoje a projektů
MěÚ Rožnov pod Radhoštěm
Masarykovo náměstí 128
756 61 Rožnov pod Radhoštěm
T: 420 571 661 171
E: danuse.zavadova@roznov.cz

Vytvořeno 29.6.2020 13:53:14 - aktualizováno 27.10.2021 14:14:16 | přečteno 89x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load