Zabezpečení preventivní činnosti v dopravě pro mateřské školy a 1. stupeň základních škol v Rožnově pod Radhoštěm

Zabezpečení preventivní činnosti v dopravě pro mateřské školy a 1. stupeň základních škol v Rožnově pod Radhoštěm (D/0372/2017/STR)
1Projekt řeší dopravní výchovu pro děti mateřských škol a pro žáky 1 až 3 třídy základních škol v Rožnově pod Radhoštěm (teoretická i praktická výuka). Důležitou součástí je zabezpečení informovanosti a prevence bezpečnosti silničního provozu prostřednictvím distribuce reflexních doplňků, resp. propagačních materiálů. Dopravní výchova je důležitým nástrojem pro zvýšení kompetencí dětí a žáků v dopravním systému dle situací, v jakých se pohybují, např. cesta do školy, přechody, bezpečnost na cyklostezkách, ostatních komunikacích apod.

Cíl: Cílem projektu je realizace dopravní výchovy na mateřských školách a 1. stupni základních škol pro formování vhodných dopravních postojů a návyků.

Doba realizace: květen 2017 / prosinec 2017

Výše rozpočtu: celkové náklady projektu 30 tis. Kč

Zdroje financování: Projekt Zabezpečení preventivní činnosti v dopravě pro mateřské školy a 1. stupeň základních škol v Rožnově pod Radhoštěm je spolufinancován Zlínským krajem. Dotace ze Zlínského kraje je poskytnuta ve výši 15 tis. Kč.

Poskytovatel dotace: Zlínský kraj

Více informací u projektového manažera projektu:
Mgr. Martina Halamíčková

Tel.: 571 661 109
Email: martina.halamickova@roznov.cz
Masarykovo náměstí 128
Rožnov pod Radhoštěm
Kancelář č. 211

Vytvořeno 12.2.2018 14:19:32 - aktualizováno 13.2.2018 8:56:53 | přečteno 3x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load