Zahrada mateřské školy 5. května č. 1527 v Rožnově pod Radhoštěm

Registrační číslo projektu: 1190700537
Žadatel: Město Rožnov pod Radhoštěm

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR na základě Rozhodnutí ministra životního prostředí.

1 

Předmět projektu:

Cílem projektu je úprava části terénu zahrady v přírodním stylu pro výchovno – vzdělávací i volnočasové aktivity mateřské školy 5. května 1527 v Rožnově pod Radhoštěm. Důraz je kladen na modelování terénu a úrodnost půdy, zvýšení biodiverzity zahrady výsadbou užitkových i okrasných keřů a rostlin, vybudováním biotopového prvku a vyvýšených záhonů. K výuce v zahradě bude taky vytvořeno posezení a interaktivní prvek. Realizace projektu umožní zintenzívnění výuky ve venkovním prostředí celoročně a taktéž významně vzroste biodiverzita zahrady.

Přírodní zahrada mateřské školy bude obsahovat mimo jiné i následující prvky:

  • dřevěné pódium s mobiliářem, školní tabule s počítadlem, pozorovatelna, mlhoviště
  • kompostéry, vyvýšené záhony, zavlažovací vaky
  • Hmyzí domeček, ptačí budky a krmítka

Cíle projektu:  

  • výchovně-vzdělávací aktivity primárně přenášet do venkovního prostředí, celoroční využití prostoru zahrady
  • vytvoření vhodného prostředí pro poznávání a vnímání přírodních zákonitostí
  • přirozeně posilovat zájem o životní prostředí a úctu k přírodě
  • trávit více času na čerstvém vzduchu

Místo realizace projektu: MŠ 5. května 1527, Rožnov pod Radhoštěm

Období realizace projektu : srpen 2020 – květen 2021

Výše rozpočtu:  442 110,85 Kč

Výše dotace: 375 749,22 Kč

Zdroje financování způsobilých výdajů:  Příspěvek Státního fondu životního prostředí (85 %), vlastní zdroje financování (15 %)

Název výzvy: Přírodní zahrady

Číslo výzvy:  NPŽP 7/2019 – 6.1.C a)

Více informací u projektového manažera projektu:

Mgr. Martina Halamíčková
Odbor strategické rozvoje a projektů
T: 420 571 661 109
Vytvořeno 22.7.2020 16:31:09 - aktualizováno 22.7.2020 16:51:10 | přečteno 3x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load