Zahrada zážitků – pojďme prožívat ven!

Registrační číslo projektu: 1190700614
Žadatel: Město Rožnov pod Radhoštěm

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.

Ministerstvo životního prostředí

www.mzp.cz

 

Státní fond životního prostředí ČR

www.sfzp.cz

  1

Předmět projektu: Záměrem realizace projektu je vytvořit přírodní prostředí, ve kterém, najdou děti MŠ Radost na ulici Svazarmovská Rožnov pod Radhoštěm řadu podnětů a množství vytvořených eko koutků z přírody. Zahrada bude upravena tak, aby vyhovovala vzdělávacím potřebám výuky a volnočasových aktivit v mateřské škole a plně se využil potenciál prostoru velké zahrady. Přírodní zahrada bude obsahovat pěstební a didaktickou část a část pro relaxaci i vzdělávání. Budou ji využívat děti předškolního věku pod dohledem pedagogů, rodičů i ostatní veřejnosti, která do MŠ Radost dochází.

Přírodní zahrada MŠ Radost bude obsahovat následující oblasti:

•  Motýlí louka (květnatá louka, naučná tabule, hmatový chodník)

•  Dešťová zahrada (hospodaření s dešťovou vodou)

•  V korunách stromů (ptačí pozorovatelna, naučná tabule, houpací sítě, dendrofon)

•  Opičí dráha

•  Indiánská osada

•  Vlašské vřesoviště

Cíle projektu:  

•  přiblížit dětem fungování přírody a péči o ni,

•  názorně jim ukázat celkovou propojenost jejich života s přírodou,

•  trávit více času na čerstvém vzduchu.

Místo projektu: MŠ Radost na ulici Svazarmovská 1444, Rožnov pod Radhoštěm

Doba realizace : srpen 2020 – červen 2022

Výše rozpočtu:  557 280,80 Kč (zahrnuje i nezpůsobilé výdaje)

Výše dotace: 473 365,39 Kč

Zdroje financování způsobilých výdajů:  Příspěvek Státního fondu životního prostředí (85 %), vlastní zdroje financování (15 %)

Název výzvy: Přírodní zahrady
Číslo výzvy:  NPŽP 7/2019 – 6.1.C a)

Více informací u projektového manažera projektu:
Ing. Danuše Závadová
Odbor strategické rozvoje a projektů
MěÚ Rožnov pod Radhoštěm
Masarykovo náměstí 128
756 61 Rožnov pod Radhoštěm
T: 420 571 661 171
E:  danuse.zavadova@roznov.cz

Vytvořeno 22.7.2020 16:25:56 - aktualizováno 5.12.2022 9:08:35 | přečteno 5x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load