Zahrady a dětská hřiště v přírodním stylu v mateřských školách v Rožnově pod Radhoštěm

Předmětem projektu je rekonstrukce zahrad, která slouží zároveň jako dětská hřiště, ve 4 mateřských školách v Rožnově pod Radhoštěm. Rekonstrukcí vzniknou nebo se dopracují zahrady sloužící i jako dětská hřiště v přírodním stylu.


Cíl: Hlavním cílem projektu je realizací zahrad s dětskými hřišti v přírodním stylu v mateřských školách zajistit kvalitní infrastrukturu pro rozvoj environmentálního vzdělávání dětí předškolního věku a využít také zahrady s hřištěm pro rozvoj motorických, fyzických a psychických schopností a dovedností dětí předškolního věku formou volné hry a rozvíjet také jejich smyslové vnímání a vnímání životního prostředí, přírody a procesů, které v ní probíhají.


Doba realizace: léto/podzim 2014


Výše rozpočtu: celkové náklady projektu 3,1 mil. Kč


Zdroje financování: Dotace z Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF) ve výši 2,6 mil. Kč, dotace ze státního rozpočtu ve výši 153 tis. Kč a spolufinancování z rozpočtu města.


Dotační titul: Operační program Životní prostředí, prioritní osa 7 Rozvoj infrastruktury pro environmentální vzdělávání, poradenství a osvětu, oblast podpory 7.1 Rozvoj infrastruktury pro realizaci environmentálních vzdělávacích programů, poskytování environmentálního poradenství a environmentálních informací.


Výstupy projektu:

  • vytvoření přírodních zahrad v MŠ Na Zahradách, MŠ Tylovice, MŠ 1. máj a MŠ Horní Paseky.


Více informací u projektového manažera projektu:
Ing. Iveta Holá
Tel.: 571 661
Email: hola.or@roznov.cz
Masarykovo náměstí 128
Rožnov pod Radhoštěm
Kancelář č. 214 

Vytvořeno 10.2.2015 13:59:29 - aktualizováno 10.2.2015 14:14:13 | přečteno 3x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load