Zateplení objektu krytého bazénu v Rožnově pod Radhoštěm

Žadatel: KRYTÝ BAZÉN, spol. s.r.o.

Ve spolupráci s Městem Rožnov pod Radhoštěm


Předmětem projektu je zateplení budovy krytého bazénu v Rožnově pod Radhoštěm, včetně výměny oken a dveří. Pro novou fasádu je navržena kombinace větrané kovové fasády a kontaktní zateplovacího systému. Na ostatní místa byl použitý kontaktní zateplovací systém, kde tepelnou izolaci bude tvořit polystyren a v místech, kde je to vyžadováno požárně bezpečnostním řešením, bude jako izolace použito minerální vaty. Při řešení nového zatepleného pláště objektu je navržena kombinace materiálů kovového větraného pláště a kontaktního zateplení.


Cíl: Hlavním cílem projektu je realizací zateplení obvodových stavebních konstrukcí budovy a výměnou výplní otvorů (dveří a oken) snížit spotřebu tepla objektu.


Doba realizace: podzim - zima 2015


Výše rozpočtu: celkové náklady projektu 15 mil. Kč


Zdroje financování: Dotace z Fondu soudržnosti ve výši 6,07 mil. Kč, dotace ze Státního fondu životního prostředí ve výši 357 tis. Kč a spolufinancování z rozpočtu společnosti KRYTÝ BAZÉN ROŽNOV, spol. s.r.o. ve výši 8,6 mil. Kč.


Dotační titul: Operační program Životní prostředí, prioritní osa 3 Udržitelné využívání zdrojů energie, oblast podpory 3.2 Realizace úspor energie a využití odpadního tepla.


Výstupy projektu:

  • zateplení budovy krytého bazénu
  • výměna oken a dveří budovy


Více informací u projektového manažera projektu:
Ing. Iveta Holá
Tel.: 571 661 109
Email: hola.or@roznov.cz
Masarykovo náměstí 128
Rožnov pod Radhoštěm
Kancelář č. 214 

Vytvořeno 10.11.2015 13:14:19 - aktualizováno 29.8.2016 15:24:46 | přečteno 3x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load